Hố 18 Champion

Hố 18 par 4 , index 16, 446y từ tee xanh. Điểm drive lý tưởng là ngắm trái hố cát gần điểm rơi 210y-230y. Đây là hố cuối cùng quay trở về điểm xuất phát đầu tiên, hai bên không có Fairway. hướng công cờ thông thoáng với khoảng cách qua sông cắt ngang 60y-90y. Hướng công cờ thoáng

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort