Hố 15 Champion

Hố 15 Par 3 index 8, 197y từ tee xanh . Là một hố par3 khó với 1 số golfer nghiệp dư và mới chơi vì khoảng cách an toàn qua nước điểm rơi ít nhất 170y, vì vậy những golfer mới chơi nên cân nhắc chia gậy trước nước 160y với hố này. Green dọc , dễ dàng cho những cú câu on ôm cờ

default
Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort