Hố 14 Champion

Hố 14 par 5 index 2.  586yard từ tee xanh. Hố này được đánh giá là hố dài nhất sân với khoảng cách từ 600y từ tê xanh, độ khó thứ 2 trong 18 hố . Với fairway hẹp nhưng không có OB, 2 bên đều có thể mượn khu vực chung của các hố khác để quay về. Cú Driver đầu tiên, nếu golfer càng đánh xa thì càng có lợi cho cú Second shot qua nước, nếu phát bóng dưới 200y golfer nên chia gậy trước nước để có cú đánh an toàn 4 on ở hố này.

default
Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort