Well Come to Trang An Golf And Resort

Mở cơ chế lắp đặt hạ tầng viễn thông tại khu đất công, công trình công

Mở cơ chế lắp đặt hạ tầng viễn thông tại khu đất công, công trình công

Mở cơ chế lắp đặt hạ tầng viễn thông tại khu đất công, công trình công

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng trình bày tờ trình.

Sáng 2-6, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ năm, trình bày tờ trình dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, dự thảo Luật gồm 10 chương, 74 điều, đánh giá toàn diện và khắc phục các bất cập trong thực hiện Luật Viễn thông 2009.

Về các vấn đề bất cập lớn cần sửa đổi, dự thảo Luật quy định hình thức cấp phép và các điều kiện cấp phép theo hướng đơn giản hóa thủ tục, khuyến khích gia nhập thị trường đối với một số dịch vụ viễn thông không có hạ tầng mạng. Hoàn thiện quy định sử dụng tài khoản SIM thuê bao di động để thanh toán cho dịch vụ viễn thông và dịch vụ nội dung thông tin trên mạng viễn thông di động hợp pháp.

Việc lắp đặt hạ tầng viễn thông trên đất công, trụ sở công, công trình công thời gian vừa qua có vướng mắc do Luật Quản lý sử dụng tài sản công nghiêm cấm hành vi thuê, sử dụng tài sản công không đúng mục đích. Tuy nhiên, dự thảo Luật quy định cơ sở hạ tầng viễn thông được tạo điều kiện thuận lợi để xây dựng, lắp đặt trên các khu vực đất công, trụ sở công, công trình công… Để giải quyết khó khăn trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng viễn thông, dự thảo bổ sung quy định trách nhiệm của UBND các cấp giải quyết, xử lý các hành vi cản trở việc xây dựng hợp pháp cơ sở hạ tầng viễn thông.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cũng cho biết, dự thảo Luật còn điều chỉnh một số quy định đã có nhưng khó khả thi triển khai trên thực tế. Về đấu giá quyền sử dụng kho số viễn thông, tài nguyên internet, loại tài nguyên viễn thông cấp qua đấu giá sẽ do thị trường quyết định, sau khi mang ra đấu giá mà không có ai trả giá sẽ quay về phân bổ trực tiếp, tuần tự; giá khởi điểm cho từng loại tài nguyên được xác định cụ thể.

Dự thảo Luật đã hoàn thiện để điều chỉnh các mô hình, dịch vụ mới như xác định hạ tầng trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây là một phần quan trọng của hạ tầng số; điều chỉnh hoạt động cung cấp dịch vụ viễn thông qua vệ tinh theo nguyên tắc quản lý chặt; điều chỉnh hoạt động bán buôn trong viễn thông; bổ sung quy định quản lý dịch vụ viễn thông cơ bản trên internet (dịch vụ OTT viễn thông) theo nguyên tắc tạo thuận lợi cho phát triển nhưng có quản lý…

Mở cơ chế lắp đặt hạ tầng viễn thông tại khu đất công, công trình công

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy.

Báo cáo thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy tán thành việc mở rộng phạm vi điều chỉnh đối với các dịch vụ: Trung tâm dữ liệu; điện toán đám mây; dịch vụ OTT viễn thông để phù hợp với xu hướng phát triển của viễn thông. Đồng thời đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo báo cáo làm rõ, rà soát, nghiên cứu hoàn thiện các quy định này, bảo đảm khả thi, tránh phát sinh các vướng mắc trong thực tế.

Về vấn đề Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho biết, có 2 loại ý kiến khác nhau là duy trì quỹ và cân nhắc bỏ quỹ.

Đa số Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng, nên tiếp tục duy trì quỹ. Tuy nhiên, cần cân nhắc để luật hóa các nội dung đã được quy định tại các quyết định của Thủ tướng Chính phủ và triển khai thực hiện ổn định trong thời gian qua liên quan đến các nguyên tắc hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn của quỹ để bảo đảm tính minh bạch, rõ ràng, cụ thể của Luật và tăng tính hiệu quả trong hoạt động của quỹ này.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort