Well Come to Trang An Golf And Resort

Cần xây dựng hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống

Cần xây dựng hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống

Cần xây dựng hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu.

Phát biểu tại tọa đàm, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy khẳng định, Bộ Khoa học và Công nghệ rất quan tâm đến vấn đề đạo đức, pháp lý liên quan đến AI.

Thứ trưởng Bùi Thế Duy đặt ra bốn nhóm vấn đề cần nghiên cứu: Tích hợp các kết quả nghiên cứu của khoa học xã hội và nhân văn vào nghiên cứu phát triển AI, như: Cảm xúc, tâm lý, ảnh, video; quy chuẩn đạo đức, pháp lý trong xây dựng và ứng dụng AI trong đời sống xã hội; đánh giá tác động của xã hội (đến từng cá nhân) khi triển khai ứng dụng AI sâu rộng trong cuộc sống, từ đó đề xuất các giải pháp phù hợp trong nghiên cứu và ứng dụng AI; ứng dụng AI để thúc đẩy các kết quả đầu ra trong nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn.

Tại tọa đàm, các chuyên gia, nhà khoa học đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về các vấn đề: Vai trò của khoa học xã hội và nhân văn, định hướng nghiên cứu và những vấn đề đặt ra liên quan đến AI; ứng dụng AI và tương tác thông minh trong bảo tồn văn hóa truyền thống; chiến lược trí tuệ nhân tạo quốc gia đến năm 2030, ứng dụng AI trong khoa học xã hội và nhân văn; trí tuệ nhân tạo trong khoa học xã hội và nhân văn: Phạm vi ứng dụng, thách thức và phương hướng.

Cần xây dựng hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu, ứng dụng trí tuệ nhân tạo vào đời sống

Toàn cảnh tọa đàm.

Kết luận tọa đàm, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt cho biết, nghiên cứu và ứng dụng về AI là xu hướng diễn ra mạnh mẽ trong thời gian qua. Việt Nam cũng đã có Chiến lược phát triển AI. Tuy vậy, các vấn đề liên quan đến tác động của việc nghiên cứu và ứng dụng AI đối với xã hội, với con người hiện còn ít được quan tâm hơn khía cạnh công nghệ.

Theo Bộ trưởng, tọa đàm đã chỉ ra sự ảnh hưởng của AI đến xã hội, con người, đến hoạt động nghiên cứu khoa học bao gồm cả mặt tích cực và tiêu cực. “Chúng ta càng thấy rõ hơn sự cần thiết của việc xây dựng hành lang pháp lý cho việc nghiên cứu, ứng dụng AI vào đời sống”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng đề nghị, các vụ chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức xây dựng các nhiệm vụ khoa học và công nghệ liên quan đến AI trong lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, nhất là trong các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia. Trong đó, lưu ý các nghiên cứu về khía cạnh pháp lý, đạo đức, tác động của trí tuệ nhân tạo.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort