Hợp đồng quyền chọn: Phí quyền chọn

Hợp đồng quyền chọn: Phí quyền chọn
Hợp đồng quyền chọn: Phí quyền chọn

Khi giữ vị thế mua một quyền chọn, nhà đầu tư được toàn quyền chủ động lựa chọn thực hiện hay không thực hiện quyền (để được mua hoặc bán tài sản cơ sở). Để đổi lại, nhà đầu tư sẽ phải trả một khoản tiền gọi là phí quyền chọn. Người được hưởng khoản phí này không ai khác hơn chính là người bán quyền chọn. Điều này cũng không có gì là khó hiểu vì người giữ vị thế bán quyền chọn không có khả năng kiểm soát việc quyền chọn đó có được thực hiện trong tương lai hay không. Trong trường hợp này, phí quyền chọn có thể coi như một khoản bù đắp cho việc đảm bảo nghĩa vụ của bên bán quyền chọn.

Phí quyền chọn, hay nói cách khác là giá mua quyền chọn, là khoản tiền mà người mua quyền chọn phải bỏ ra ngay từ đầu và không thể thu hồi lại được. Nó chỉ có thể được bù đắp một phần, hoặc toàn bộ, hoặc toàn bộ kèm theo một khoản phụ trội (xem như lợi nhuận) nếu người đó bán lại quyền chọn trên thị trường (với mức giá khác với giá mua ban đầu) hoặc thực hiện quyền. Ngược lại, với người bán quyền chọn, đây là khoản phí họ thu được khi mở vị thế và sẽ được hưởng trọn vẹn nếu quyền chọn được để đáo hạn vô giá trị (hay là bên mua bỏ không thực hiện quyền chọn).

See also  SEC releases future schedule rotations until 2025

Phí quyền chọn bao gồm hai yếu tố cấu thành, đó là giá trị nội tại và giá trị thời gian. Giá trị nội tại chính là khoản chênh lệch (hay giá trị) mà người nắm giữ quyền chọn có thể thu được khi quyền chọn ở trạng thái lãi. Chênh lệch giữa giá quyền chọn với giá trị nội tại của quyền chọn đó chính là giá trị thời gian. Tại thời điểm đáo hạn quyền chọn, yếu tố này có giá trị bằng không và quyền chọn chỉ còn lại giá trị nội tại.

Với tính chất là giá phải trả cho quyền được mua hoặc bán một loại tài sản cơ sở cụ thể trong tương lai, phí quyền chọn thường chỉ bằng một tỷ lệ nhỏ so với giá của chính tài sản đó. Phí quyền chọn cũng chịu sự chi phối của cung – cầu thị trường và là một thông tin được niêm yết công khai mà nhà đầu tư có thể tiếp cận dễ dàng trong trường hợp quyền chọn giao dịch tập trung tại một sở giao dịch.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort