Chứng khoán

Chứng khoán
Chứng khoán

Chứng khoán Tân Việt (TVSI) đã công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 với khoản lợi nhuận trước thuế giảm 49% so với báo cáo tự lập, tương ứng giảm 244 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cũng giảm 241 tỷ tương ứng giảm 62% xuống còn 148 tỷ đồng.

Tại báo cáo này, kiểm toán đã đưa ra ý kiến kiểm toán ngoại trừ và nhấn mạnh đến một số vấn đề.

Theo đó, tại tại ngày 31/12/2022, TVSI đã thực hiện trích lập dự phòng cho việc vi phạm hợp đồng mua lại trái phiếu đến hạn nhưng không thực hiện được ở mức 50% (tương đương khoảng 195 tỷ đồng) giá trị tối đa nghĩa vụ hợp đồng vi phạm theo tổng giá trị các hợp đồng mua lại là hơn 4.870 tỷ đồng. TVSI cho rằng việc vi phạm của công ty là do bất khả kháng đã được quy định trong hợp đồng để không bị phạt vi phạm ở mức tối đa nếu có tranh chấp và TVSI cũng sẽ chỉ bồi thường khi có phán quyết của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Tuy nhiên, đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, đơn vị kiểm toán không đánh giá được mức phạt vi phạm, bồi thường thiệt hại tiềm tàng thực tế (nếu có) của Công ty cũng như ảnh hưởng đến Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2022.

Trong quá trình kinh doanh, TVSI có thực hiện mua trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ từ các tổ chức phát hành và các nhà đầu tư sau đó mua đi bán lại nhiều lần với các nhà đầu tư. Đồng thời, Công ty đã ký hợp đồng mua lại một số trái phiếu đã bán cho các nhà đầu tư theo một mức giá xác định vào một ngày xác định trong tương lai.

See also  2023 NFL Mock Draft: Brad Spielberger's final mock, including C.J. Stroud falling to the Lions at No. 18

Tổng mệnh giá các trái phiếu TVSI đã ký hợp đồng mua lại tính đến ngày 31/12/2022 là khoảng trên 20.700 tỷ đồng trong đó số đã đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng hơn 4.870 tỷ đồng. Đến thời điểm phát hành báo cáo kiểm toán, tổng mệnh giá trái phiếu Công ty đã ký hợp đồng mua lại còn khoảng 18.000 tỷ đồng trong đó số đã đến hạn thanh toán mà chưa thanh toán được khoảng hơn 14.800 tỷ đồng.

Tuy nhiên, hiện TVSI không thực hiện được việc thanh toán cho bên chuyển nhượng và gửi thông báo đến các nhà đầu tư là sẽ không thực hiện giao dịch này, đồng thời đang thực hiện đàm phán lại với các nhà đầu tư về việc hủy hợp đồng mua lại hoặc gia hạn thời gian mua lại trái phiếu tương ứng với thời gian đáo hạn trái phiếu của tổ chức phát hành nhưng việc đàm phán này chưa có kết quả cụ thể.

Công ty không ghi nhận các khoản trái phiếu nêu trên vào báo cáo tài chính này. Do đó, các nhà đầu tư vẫn đang thực hiện các quyền sở hữu và định đoạt của trái chủ đối với số trái phiếu này.

Ý kiến của Kiểm toán với báo cáo tài chính của TVSI. 
Ý kiến của Kiểm toán với báo cáo tài chính của TVSI.

Kiểm toán cũng đưa ý kiến nhấn mạnh về việc TVSI còn hơn 1.609 tỷ đồng tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) đang bị phong tỏa , bao gồm tiền gửi nhà đầu tư phục vụ nhu cầu thanh toán giao dịch chứng khoán khoảng 879 tỷ đồng và tiền gửi phục vụ các nghĩa vụ thanh toán khác cho khách hàng khoảng 730 tỷ đồng không giao dịch được. Công ty đã gửi công văn tới các Cơ quan chức năng liên quan phê duyệt các lệnh chuyển tiền từ các tài khoản của Công ty mở tại SCB sang các tài khoản khác để giao dịch chứng khoản. Tuy nhiên TVSI chưa nhận được phản hồi từ phía các cơ quan chức năng.

See also  Trái phiếu chiết khấu là gì? Cách vận dụng hiệu quả

Trước đó, theo quyết định số 535 của Ủy ban Chứng khoán, Chứng khoán Tân Việt rơi vào trường hợp kiểm soát đặc biệt từ ngày 18/5/-17/9/2023. Chứng khoán Tân Việt cũng bị đình chỉ hoạt động mua chứng khoán trên thị trường cho đến khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có quyết định mới.

Với biện pháp này, TVSI không được chi trả cổ tức cho các cổ đông, không chia lợi nhuận/chia thưởng cho thành viên góp vốn đồng thời không được chuyển các khoản nợ không có bảo đảm thành các khoản nợ có bảo đảm bằng tài sản của mình.

Chứng khoán Tân Việt cũng không được tham gia góp vốn thành lập công ty con, không được đầu tư bất động sản; hạn chế đầu tư vào các tài sản có mức độ rủi ro cao hoặc thực hiện các hoạt động kinh doanh làm tăng giá trị rủi ro, giảm vốn khả dụng.

Công ty chứng khoán chỉ được quản lý tiền giao dịch chứng khoán theo phương thức khách hàng của công ty chứng khoán mở tài khoản trực tiếp tại ngân hàng thương mại do công ty chứng khoán lựa chọn để quản lý tiền giao dịch chứng khoán.

Trước đó, SSC đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành TVSI số tiền 125 triệu đồng do vi phạm quy định về hạn chế giao dịch ký quỹ (cho khách hàng vay quá hạn mức margin).

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort