ARTIFICIAL INTELLIGENCE / TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

ARTIFICIAL INTELLIGENCE / TRÍ TUỆ NHÂN TẠO
ARTIFICIAL INTELLIGENCE / TRÍ TUỆ NHÂN TẠO

Artificial Intelligence (AI) là gì?

Artificial Intelligence (AI) là trí tuệ nhân tạo, một ngành rộng lớn thuộc lĩnh vực khoa học máy tính. Theo đó, các máy móc thông minh được xây dựng có khả năng thực hiện các nhiệm vụ đòi hỏi trí thông minh của con người.

Nói một cách khác, trí tuệ nhân tạo là sử dụng toán học và logic, một hệ thống máy tính mô phỏng suy nghĩ của con người, đồng thời tiếp nhận thông tin mới và ra quyết định như con người.

Cùng với một số công nghệ khác (Cloud Computing, internet of things, big data và học máy), AI được gọi là những công nghệ 4.0.

Trí tuệ nhân tạo đưa ra những dự báo hoặc thực hiện các hành động dựa trên biểu đồ dữ liệu hiện tại và sau đó có thể học hỏi các lỗi của nó để gia tăng độ chính xác.

Một AI trưởng thành xử lý thông tin mới cực kỳ nhanh chóng và chính xác. Điều này giúp nó hữu ích cho các tình huống phức tạp như ô tô tự lái, chương trình nhận dạng hình ảnh và trợ lý ảo.

artificial intelligence là gì
Artificial Intelligence là gì? Công nghệ AI.

Phân loại Artificial Intelligence (AI)

Công nghệ trí tuệ nhân tạo AI được phân thành 4 loại:

Trí tuệ nhân tạo máy phản ứng:

 • Máy loại này được thiết kế để hoàn thành một số nhiệm vụ chuyên biệt.
 • Đáng tin cây, phản ứng theo cùng một cách với những nhiệm vụ giống nhau tại mọi thời điểm.
 • Tuy nhiên, chúng chỉ có khả năng sử dụng trí thông minh để nhận thức và phản ứng với thế giới trước mặt nó.
 • Hệ thống này không lưu trữ bộ nhớ. Nên quyết định trong thời gian thực của nó không thể dựa vào những kinh nghiệm trong quá khứ.
See also  Thúc đẩy nghiên cứu, phát triển và ứng dụng trí tuệ nhân tạo ở Việt Nam

Trí tuệ nhân tạo bộ nhớ hạn chế:

 • Có khả năng lưu trữ dữ liệu.
 • Dựa vào quá khứ để dự đoán những gì có thể xảy ra tiếp theo và cân nhắc các quyết định tiềm năng.
 • Đây là cấp độ trí tuệ nhân tạo cao nhất mà nhân loại đạt được cho đến nay.
 • “Suy nghĩ” của trí tuệ nhân tạo không liên quan đến ý thức và cảm xúc.

Trí tuệ nhân tạo – Lý thuyết về tư duy:

 • Nhân loại vẫn chưa đạt đến khả năng cấp độ trí tuệ nhân tạo tiếp theo này.
 • Khái niệm này dựa trên tiền đề các sinh vật sống có suy nghĩ và cảm xúc ảnh hưởng đến hành vi.
 • Chúng có thể hiểu cách con người, động vật và máy móc khác cảm thấy như thế nào.
 • Chúng đưa ra quyết định bằng việc tự suy nghĩ và học hỏi những thứ xung quanh.

Trí tuệ nhân tạo tự nhận thức:

 • Đây cũng là cấp độ trí tuệ nhân tạo mà nhân loại chưa đạt đến.
 • Có thể nói đây là trí tuệ nhân tạo có “trái tim”.
 • Loại trí tuệ nhân tạo này hiểu được ý thức cấp độ con người. Nó nhận thức được sự tồn tại của mình trên thế giới, cũng như sự hiện diện và trạng thái cảm xúc của con người.

Lợi ích và một số ví dụ về ứng dụng của Artificial Intelligence (AI)

Sự ra đời của trí tuệ nhân tạo đã mở ra cuộc cách mạng công nghệ vô cùng quan trọng trên toàn thế giới. Những lợi ích mà nó mang lại bao gồm như:

 • Có thể hoạt động tối đa công suất cả ngày lẫn đêm.
 • Mở rộng quy mô giao tiếp từ xa.
 • Tự động hóa các nhiệm vụ lặp đi lặp lại.
 • Đưa ra các quyết định xử lý nhanh và chính xác hơn.
 • Giúp bạn đưa ra đề xuất và gợi ý phù hợp hơn cho khách hàng.
See also  Top 10 ứng dụng AI thu hút cả thế giới - VTI Solutions
artificial intelligence là gì
Một số ví dụ ứng dụng của trí tuệ nhân tạo.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort