Choáng với những doanh nghiệp trả cổ tức lên 100%

Choáng với những doanh nghiệp trả cổ tức lên 100%
Choáng với những doanh nghiệp trả cổ tức lên 100%

Công ty CP Sơn Đồng Nai (mã chứng khoán SDN) thông báo 5.9 là ngày giao dịch không hưởng quyền để thực hiện chia cổ tức năm 2022. Tổng cộng tỷ lệ cổ tức được chia cho cổ đông lên đến 127%, trong đó 27% bằng tiền mặt và nhận cổ phiếu mới theo tỷ lệ 1:1. Điều này tương đương cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận được 2.700 đồng và 1 cổ phiếu mới.

Chốt phiên cuối tháng 8, cổ phiếu SDN bật tăng trần lên 52.200 đồng trong khi nhiều phiên trước đó không có giao dịch. Đây là tỷ lệ chia cổ tức thuộc dạng cao trên sàn chứng khoán khi hàng loạt doanh nghiệp chỉ chia mức phổ biến 10 – 20%.

Nhiều công ty chia cổ tức tỷ lệ 100%

Hay Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (mã chứng khoán SIP) cũng vừa thông báo 8.9 là ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 45% và đồng thời thưởng cổ phiếu với tỷ lệ 55%, tổng cộng lên 100%. Như vậy, mỗi cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu SIP hiện ở mức 133.000 đồng – tăng 102,4% so với đầu năm.

Còn cổ đông của Công ty CP Mía đường Sơn La (mã chứng khoán SLS) cũng sắp nhận được cổ tức cao ngất ngưỡng. Công ty Sơn La vừa công bố tờ trình Đại hội cổ đông thường niên 2023 sẽ được tổ chức vào 26.9 tới với dự kiến trình cổ đông tỷ lệ trả cổ tức 100% bằng tiền mặt cho niên độ 2022 – 2023 (tương ứng 1 cổ phiếu nhận 10.000 đồng) . Trước đó, vào tháng 10.2022, doanh nghiệp này đã thực hiện chi trả cổ tức với tỷ lệ 100% bằng tiền cho niên độ 2021 – 2022.

Số doanh nghiệp chia cổ tức cao cũng không phải hiếm. Vào tháng 4 vừa qua, Công ty CP Phốt pho Apatit Việt Nam (mã chứng khoán PAT) cũng thực hiện trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 106,55%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 10.655 đồng). Giá cổ phiếu PAT đang ở mức 87.500 đồng, tăng không đáng kể so với đầu năm.

Hay như Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên (mã chứng khoán NTC) cũng chốt 5.9 là ngày giao dịch không hưởng quyền nhận cổ tức còn lại của năm 2022 bằng tiền với 20% (tương ứng 1 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng). Trước đó, vào cuối tháng 6, NTC đã chia cổ tức bằng tiền đợt 1/2022 cho cổ đông với tỷ lệ 60% (1 cổ phiếu nhận được 6.000 đồng). Như vậy, tổng tỷ lệ NTC chia cổ tức bằng tiền năm 2022 cho cổ đông lên đến 80%, tương đương người sở hữu 1 cổ phiếu nhận được 8.000 đồng…

See also  What Texas’ SEC football schedule may look like

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort