Nghi thức tụng kinh – tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7

Nghi thức tụng kinh – tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7
Nghi thức tụng kinh – tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7

Xem Nghi thức tu tập Vu Lan báo hiếu – Cầu siêu rằm tháng 7 tại link: https://chuabavang.com/nghi-thuc-tu-tap-vu-lan-bao-hieu-cau-sieu-ram-thang-7-d4004.html

A. Hướng Dẫn

Đọc kỹ phần hướng dẫn trước khi thực hành nghi thức.Ấn vào tên bài: Hướng dẫn chung dành cho các nghi thức tu tập trong năm

B. Nghi Thức

1. Nguyện Hương

(Quỳ. Tùy duyên đọc phần dùng hương đốt hoặc hương tâm)

+ Trường hợp dùng hương nén, hương trầm…:

Nguyện đem lòng thành kínhGửi theo đám mây hươngPhảng phất khắp mười phương

+ Trường hợp dùng hương tâm:

Nguyện ý thành, tâm kínhBiến mãn khắp mười phương

(Tiếp, chung)

Cúng dường ngôi Tam BảoThề trọn đời giữ đạoTheo tự tính làm lànhCùng pháp giới chúng sinhCầu Phật từ gia hộTâm Bồ Đề kiên cốChí tu đạo vững bềnXa biển khổ nguồn mêChóng quay về bờ giác.Nam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ TátNam mô Hương Cúng Dường Bồ Tát Ma Ha Tát! (3 chuông)

2. Văn Khấn

(Quỳ, chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát! Chúng con kính bạch chư Phật, chư Bồ Tát, cùng chư Thánh Hiền Tăng chứng minh và gia hộ cho chúng con.Đệ tử con tên là:… Pháp danh (nếu có):… là thành phần (nhân dân/Phật tử).Nhân mùa Vu Lan Báo Hiếu, chúng con xin tác lễ tán dương, tụng kinh thiền quán, để tăng trưởng tâm hiếu hạnh, khắc ghi công ơn sinh thành, dưỡng dục của ông bà, cha mẹ… và lòng kính nhớ tổ tiên.

Hôm nay là ngày… tháng… năm… chúng con hoan hỷ tu tập.Chúng con xin thỉnh mời chư Thiên, chư Thần Linh vân tập về nơi pháp hội ủng hộ cho pháp hội của chúng con.Chúng con xin nương oai lực Tam Bảo, hạnh nguyện độ sinh, độ cho vong linh của chư Tăng chùa Ba Vàng, chúng con xin thỉnh mời:

a. Bạch thỉnh các mục tâm linh ngày tu thứ nhấtChư vong linh cha mẹ tiền kiếp của con [và của (vợ, chồng, các con ruột chưa có vợ chồng; bố mẹ (trường hợp bố mẹ đang còn sống)…] tên là…; gia tiên họ (chưa có vợ/chồng: họ của bố mẹ; có vợ chồng: 4 họ của hai vợ chồng)…; vong linh trên đất tại (phần đất sở hữu; đất đang ở bao gồm cả nhà trọ)… và chư vị vong linh (tùy duyên mời)… được về đây cùng với chúng con tu tập.

+ Trường hợp phát tâm công đức hồi hướng tại khóa lễ: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài là…

b. Bạch thỉnh các mục tâm linh từ ngày tụng kinh tiếp sauCác chúng trong cõi tâm linh như hôm trước, mà chúng con đã bạch thỉnh (nếu mời thêm mục tâm linh khác thì bạch: và chúng con cũng xin thỉnh thêm các vong linh… cũng được về đây cùng chúng con tu tập).– Phát tâm công đức hồi hướng thêm tại khóa lễ thì bạch: Chúng con cũng xin phát nguyện công đức thêm về chùa Ba Vàng để hồi hướng cho tất cả chư vị mà chúng con đã mời về khóa lễ này với số tịnh tài là…(Tiếp chung cho cả a và b)

Giờ này, chúng con xin thỉnh tất cả chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã thỉnh mời, cùng với chúng con tu tập. (Trường hợp sau khóa lễ này, sẽ chuyển về tại địa chỉ khác hoặc xin tùy duyên tu ở các địa điểm khác thì bạch: Và sau buổi lễ này chúng con xin (chuyển về địa chỉ tại…; cũng tùy duyên ở các địa chỉ khác) để tiếp tục tu tập theo phát nguyện.)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 lễ)

See also  2026 NBA Mock Draft

3. Kệ Tán

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh)

Bậc Đại Đạo SưViên mãn hạnh hiếuNgài thường dạy rằngKhi còn ở đờiTrong đường sinh tửNơi tất cả loàiChịu đủ thân hìnhCho nên tất cảChúng sinh đã từngLà cha mẹ NgàiNgài cũng từng làCha mẹ tất cả.Khi mang thân đóNhư Lai thường làmKhổ hạnh khó làmĐem thân huyết nhụcCung dưỡng mẹ cha.Tu tập vạn hạnhChưa từng ngơi nghỉTâm không biết mệt mỏiHiếu dưỡng mẹ cùng chaBiết ân trả ânNên mới chóng thànhVô thượng Chánh Giác.

4. Đảnh Lễ Phật

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, cắt bỏ thịt xương, đầu mắt tủy não, cung dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, quốc thành thê tử chẳng ngăn ngại, voi ngựa bảy báu chẳng ham tiếc, dốc lòng lo phụng dưỡng cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Chư Phật siêng tu đạo hiếu, khổ hạnh khó làm, thực hành tinh tấn, bố thí trì giới, đa văn thiền định, trí tuệ đầy đủ, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Chư Bồ Tát học theo Chư Phật, khổ hạnh khó làm, báo hiếu cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Chư Hiền Thánh Tăng, tinh tấn tu hành, đền ơn hiếu dưỡng, cứu độ cha mẹ. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Ân đức sinh thành, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (1 chuông. 1 lễ)Chí tâm đảnh lễ: Công lao dưỡng dục, cha mẹ quá khứ, hiện tại, vị lai. (3 chuông. 1 lễ)

5. Tán Pháp

(Ngồi. Khai chuông mõ)

Pháp Phật sâu mầu chẳng gì hơn,Trăm ngàn muôn kiếp khó được gặp.Nay con nghe thấy vâng gìn giữ,Nguyện hiểu nghĩa chân Đức Thế Tôn.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 lần. 3 chuông)

6. Tụng Kinh

(Ngồi. Pháp khí: mõ, chuông, ấn vào tên bài)

Chương trình số 1:

Ngày 1: (Tụng 2 bài kinh)

Bài kinh số 1: Tôn Giả Xá Lợi Phất Cứu Mẹ Tiền Kiếp Bài kinh số 2: Tôn Giả Mục Kiều Liên Cứu Mẹ

Ngày 4: Bài kinh: Đức Phật Thích Ca Trong Tiền Kiếp Báo Hiếu Cha Mẹ

Chương trình số 2:

Ngày 1: Bài kinh: Chuyện Tiểu Chủ Ngân KhốNgày 4: Bài kinh: Phật Độ Vua Hòa Mặc Trở Về Chính Pháp

Chương trình số 3:

Ngày 1: Bài kinh: Hiếu Dưỡng – Trả Ơn Cha MẹNgày 4: Bài kinh: Kinh Địa Tạng – Phần Tiêu Diệt Tội Chướng

7. Sám Vu Lan

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: mõ)

Tháng Bảy Vu lanĐệ tử chúng conHướng về chư PhậtChư đại Bồ TátCùng chư Thánh HiềnDâng lời sám hốiĐến trên cha mẹTừ vô thủy kiếpCho đến kiếp nayNhờ ân cha mẹMới được thân nàyMáu thịt mẹ chaĐắp thành thân ấyBảo bọc chở cheDưỡng nuôi lo lắngMà con tăm tốiThật quá ngu siÂn chẳng nghĩ đềnNghĩa không biết trảÍch kỷ tham lamTheo bè bạn ácChỉ lo ăn chơiLạc loài rông rỡTổn hại tài sảnThanh danh cha mẹHoặc chồng hoặc vợHành xử cay độcĐối với cha mẹNhẹ thì trách cứDằn hắt rầy laNặng thì sân hậnMắng nhiếc gia hìnhĐọa đày mẹ chaCoi như ở đợChẳng nghĩa chẳng ânKhiến cho song thânĐau đớn tột cùng.Hôm nay chúng conĐược theo học PhậtHối hận vô cùngCúi xin cha mẹTừ vô lượng kiếpCha mẹ hiện tiềnThứ tha con trẻNgu dại vong ânCon thầm xin nguyệnTheo Phật tu hànhBồ Tát chăm chuyênThánh Tăng tinh tấnVuông tròn đạo hiếu,Dù trải bao kiếpCắt thịt xẻ xươngCũng nguyện không nànDẫn dắt mẹ chaVào dòng Phật Pháp,Giúp cho cha mẹĐến nơi bến bờAn vui giải thoát.Chắp tay con nguyệnCầu xin Chư PhậtBồ Tát Thánh HiềnChứng minh chúng conDâng lời sám nguyệnGia tâm cứu độĐệ tử chúng conĐền ơn cha mẹ.Nam mô Cầu Sám Hối Bồ TátNam mô Cầu Sám Hối Bồ TátNam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Ha Tát!

See also  Siêu mẫu Vĩnh Thuỵ tổ chức hôn lễ kín tiếng với bạn gái gia thế

8. Phát Nguyện Bồ Đề

(Quỳ, chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Chúng con xin tùy hỷ công hạnh Bồ Đề:

PHÁT TÂM BỒ ĐỀHỘ TRÌ TAM BẢOCHUYỂN TẢI PHẬT PHÁPRỘNG KHẮP THẾ GIAN.

Chúng con nguyện hồi hướng cho Chính Pháp của Phật được tuyên dương, được hưng thịnh. (1 chuông. 1 lễ)

9. Cúng Thực

(Nếu không cúng thực thì bỏ qua phần này)

a. Văn bạch(Chủ sám quỳ, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nhân duyên khóa lễ tu tập này, đệ tử chúng con xin thành kính dâng cúng dường vật thực:Thượng: Xin dâng lên cúng dường thập phương chư Phật chứng minh.Trung: Xin dâng lên cúng dường chư Bồ Tát, chư Thánh Hiền Tăng chứng minh.Hạ: Xin dâng cúng đến cho chư Thiên, chư Thần Linh.Sau: Xin hiến cúng cho tất cả các chúng vong linh mà chúng con đã thỉnh mời.Nguyện cho các vong linh được nương sự bố thí trong khóa lễ cúng này của chúng con mà được thọ thực no đủ.Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

b. Tụng thần chú cúng thực (Ngồi, chắp tay. Pháp khí: mõ, chuông)

Biến thực chân ngôn: Nam mô tát phạ đát tha, nga đá phả rô chỉ đế, ám tam bạt ra, tam bạt ra hồng. (3 lần. 1 chuông)Biến thủy chân ngôn: Nam mô tô rô bà ra, đát tha nga đá ra, đát điệt tha, án tô rô tô rô, bát ra tô rô, bát ra tô rô sa bà ha. (3 lần. 1 chuông)Phổ cúng dường: Án nga nga nẵng tam bà phạ phiệt nhật ra hồng. (3 lần. 3 chuông)

Nguyện cho các vong linhĐược thọ thực no đủNghe kinh giác ngộ PhápSinh lòng kính tín PhậtNương tựa nơi Tam BảoTu hành cầu thoát khổNam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 chuông. 1 vái)

10. Phục Nguyện

(Quỳ, chắp tay)Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Nam mô Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Đệ tử chúng con xin đem các công đức tụng kinh, ngồi thiền cùng các công đức khác mà chúng con đã phát nguyện tạo lập để hồi hướng trong chương trình tu tập này, về Vô Thượng Bồ Đề và hồi hướng cho các chư vị trong cõi tâm linh mà chúng con đã bạch thỉnh, nguyện cho tất cả chư vị được tăng phước, nương tựa Tam Bảo tu hành, sớm giác ngộ, xả bỏ oán kết và cùng kết duyên pháp lữ với chúng con, để thực hành công hạnh Bồ Đề, đời đời kiếp kiếp luôn được trợ duyên cho nhau tu hành cho tới ngày thành Phật.

Và chúng con cũng hồi hướng cho hiện tại nguyện được (đọc mong cầu)…+ Trường hợp xin nghỉ tu: Và chúng con xin cáo bạch với tất cả chư vị trong cõi tâm linh vì nhân duyên… nên chúng con xin được nghỉ tu (cho tới ngày…). Chúng con xin chư vị hoan hỷ cho chúng con.

(Tiếp)

Và chúng con lại xin bạch phát nguyện hồi hướng:

See also  Foot and Ankle Doctor Blog Space

(Pháp khí: mõ, chuông)

Chư Phật thương xótChúng tăng tinh cầnBa tháng an cưTrau dồi giới đứcVăn Tư Tu tuệPhước khắp muôn loài.Phật tử chúng conBa tháng chuyên cầnHạ trường khắp nơiCung kính cúng dường Thập phương Tăng Chúng,Tu giới, học phápThực hành pháp lục hòaTập tu tâm từGiúp đỡ thế nhânPhóng sinh cứu mạngLàm các công đứcBáo hiếu cha mẹQuyến thuộc hữu duyênKiếp này kiếp trướcNhờ phước thanh caoBớt khổ được vui.Lại nguyện kiếp nàyVà muôn kiếp sau Luôn gặp Minh SưBậc thiện tri thứcTu nguyện Bồ ĐềThực hành công hạnhHộ trì Tam BảoChuyển tải Phật phápRộng khắp thế gianLợi mình lợi ngườiHồi hướng về Vô Thượng Bồ Đề. (1 chuông)Hiện tại kiếp nàyVà muôn kiếp sauNương nơi Tam BảoKiến lập pháp hộiTu Pháp lục hòa giải thoátKhiến cho chúng sinhHoan hỷ thực hànhLợi ích nhân thiên. (1 chuông)Chúng con lại nguyện cầuBậc Thánh sớm giáng trầnDẫn độ chúng sinhVào dòng giải thoát. (1 chuông)Nguyện cầu Sư trưởngTứ đại điều hòaTrụ thế Sa Bà dài lâuTuyên dương chính Pháp PhậtLợi ích chúng hữu tình. (1 chuông)Nguyện cho hết thảyChư Thiên, chư ThầnVà các vong linhHữu duyên khóa lễ,Pháp hội hôm nay,Nương nhờ công đứcCủa Pháp lục hòaMà được duyên lànhĐược nương Tam BảoGiác ngộ Phật PhápCùng với chúng conKết duyên pháp lữTrợ duyên cho nhauTu đạo Bồ Đề. (1 chuông)Cùng xin hồi hướngCho cả gia đìnhBình an mạnh khỏeGia đạo hưng longÁc nạn tiêu trừCông việc hanh thôngTu theo Phật Pháp. (1 chuông)Lại hướng nguyện choĐạo Phật hưng thịnhTrên toàn thế giớiĐất nước Việt NamLuôn có minh quânLãnh đạo đất nướcHưởng ân Tam BảoNhư thuở vua Trần Nhân TôngToàn dân tu pháp lục hòaYêu thương giúp đỡ nhauSống đời an lạcĐất nước hưng thịnh. (1 chuông)Chúng con lại nguyệnChư Thiên, thiện thầnGia tâm ủng hộThời tiết thuận hòaGiảm bớt thiên taiHạn hán, động đấtDịch bệnh, mất mùaChiến tranh loạn lạcKhiến cho:Quốc thái dân anThế giới hòa bình (1 chuông)Nguyện cho:Pháp giới chúng sinhĐồng thành Phật đạo. (1 chuông)Chúng con lại xinTri ân Tam BảoSư Phụ đại TăngThiện hữu tri thứcGiúp con tu hànhTùy hỷ tất cảChư Thiên, chư ThầnTất cả các vịNhân cùng phi nhânTrong đàn tràng này.Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát! Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (3 chuông. 1 lễ)

11. Hồi Hướng

(Quỳ, chắp tay. Pháp khí: chuông, mõ hoặc khánh)

Công phu công đức có bao nhiêu,Con xin lấy đó hồi hướng vềNguyện khắp pháp giới các chúng sinh,Thảy đều thể nhập vô sinh nhẫn. (1 chuông)Nguyện tiêu ba chướng sạch phiền não,Nguyện được trí tuệ thật sáng ngờiNguyện các tội chướng thảy tiêu trừ,Đời đời thường hành Bồ Tát đạo. (1 chuông)Nguyện đem công đức tu hành này,Chan rải mười phương khắp tất cảHết thảy chúng con cùng các loàiĐồng được lên ngôi Vô Thượng giác. (3 chuông)

12. Tam Tự Quy

(Quỳ hoặc đứng, chắp tay. Pháp khí: khánh, chuông)

Tự quy y Phật, nguyện cho chúng sinh, hiểu thấu đạo lớn, phát tâm Vô Thượng. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Pháp, nguyện cho chúng sinh, thâm nhập kinh tạng, trí tuệ như biển. (1 chuông. 1 lễ)Tự quy y Tăng, nguyện cho chúng sinh, quản lý đại chúng, hết thảy không ngại. (3 chuông. 1 lễ. Sau đó 1 hồi chuông kết lễ)

13. Bạch Hạ Lễ

(Nếu hạ lễ thì thực hành. Quỳ hoặc đứng, chắp tay)

Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! Giờ này khóa lễ của chúng con đã xong, chúng con xin hạ vật thực đã dâng cúng để chúng con xin thọ thực. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni! (1 vái)

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort