Well Come to Trang An Golf And Resort

Ảnh m

Ảnh m

Ảnh minh họa

Hội thảo – Hội nghị – Tập huấn nhằm đánh giá tổng thể công tác quản lý nhà nước trong việc bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong các Danh sách của UNESCO và Danh mục quốc gia sau khi được ghi danh tới nay. Đồng thời nâng cao hiệu quả quản lý và nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý đối với các di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh cũng như các di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia; triển khai hiệu quả tinh thần Công văn số 2973/BVHTTDL-DSVH ngày 21/7/2023 gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố về việc tăng cường quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể.

Từ đó xác định phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch triển khai trong thời gian tới để tiếp tục bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể theo cam kết tại hồ sơ đề cử với UNESCO và tinh thần của Công văn số 2189/BVHTTDLDSVH ngày 02/6/2015 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành về việc xây dựng và phê duyệt dự án bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể trong Danh mục quốc gia trên địa bàn tỉnh/thành phố. Bên cạnh đó trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể giữa các địa phương nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, đồng thời tăng cường sự phối hợp giữa các địa phương cùng có chung di sản được ghi danh đối với những vấn đề liên quan đến chuyên môn.

Hội thảo – Hội nghị – Tập huấn dự kiến diễn ra tại thành phố Hà Nội, dưới hình thức trực tiếp và trực tuyến, với sự tham dự của 350 đại biểu.

>> Xem văn bản tại đây./.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort