21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức

21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức
21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức

Trong số các doanh nghiệp chia cổ tức tiền mặt tuần này, có doanh nghiệp chi trả cổ tức ở mức cao tới 41,9%. Cụ thể, Tổng Công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP (mã Ck: VEA) vừa công bố nghị quyết hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2022 với tỷ lệ 41,869% (1 cổ phiếu nhận về 4.186 đồng). Ngày chốt danh sách cổ đông đăng ký cuối cùng nhận cổ tức là 20/11 tới đây, thời gian thanh toán dự kiến vào ngày 20/12/2023. Với 1,33 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, VEAM dự kiến sẽ chi đến gần 5.570 tỷ đồng cho đợt cổ tức lần này.

Bên cạnh đó, ngày 17/11 tới đây, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP (mã Ck: GVR) sẽ chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2022. Cổ tức được trả bằng tiền mặt với tỷ lệ 3,5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 350 đồng và với khối lượng 4 tỷ cổ phiếu đang lưu hành, Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam sẽ phải chi tương ứng 1.400 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 16/11, thời gian thanh toán cổ tức của GVR dự kiến ngày 8/12/2023.

21 doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức Nhiều doanh nghiệp thông báo chốt quyền chi trả cổ tức. Ảnh: T.L

Trong khi đó, Công ty cổ phần Sonadezi Long Thành (mã Ck: SZL) dự kiến phát hành hơn 9,11 triệu cổ phiếu thưởng với tỷ lệ 2:1, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ có 1 quyền nhận thêm cổ phiếu và cứ 2 quyền sẽ được nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền là ngày 17/11.

Còn Công ty cổ phần Chứng khoán SmartInvest (mã Ck: AAS) thông báo ngày đăng ký cuối cùng nhận cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu là 15/11. Ngày giao dịch không hưởng quyền là 14/11/2023. AAS này dự kiến thực hiện chia cổ tức cổ phiếu tỷ lệ 15%, tương đương cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận được 15 cổ phiếu mới./.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort