Trái phiếu chiết khấu (Discount Bond) là gì?

Trái phiếu chiết khấu (Discount Bond) là gì?
Trái phiếu chiết khấu (Discount Bond) là gì?

Trái phiếu chiết khấu (Discount Bond)

Định nghĩa

Trái phiếu chiết khấu trong tiếng Anh là Discount Bond.

Trái phiếu chiết khấu là trái phiếu được phát hành với giá thấp hơn mệnh giá của trái phiếu đó. Trong trường hợp này, trái phiếu chiết khấu còn gọi là trái phiếu trả trước.

Trái phiếu chiết khấu cũng có thể đề cập đến loại trái phiếu hiện đang giao dịch với giá thấp hơn mệnh giá của nó trên thị trường thứ cấp.

Trái phiếu được coi là trái phiếu chiết khấu sâu nếu được bán với giá thấp hơn đáng kể so với mệnh giá, thường ở mức 20% trở lên.

Trái phiếu chiết khấu có thể được mua và bán bởi cả nhà đầu tư tổ chức và nhà đầu tư cá nhân. Tuy nhiên, các nhà đầu tư tổ chức phải tuân thủ các qui định cụ thể cho việc bán và mua trái phiếu chiết khấu. Một ví dụ phổ biến của trái phiếu chiết khấu là trái phiếu tiết kiệm của Mỹ.

Trái phiếu thông thường và trái phiếu chiết khấu

– Trái phiếu là một loại chứng khoán nợ, nó đại diện cho một nghĩa vụ tài chính của chủ thể phát hành, với lời hứa sẽ thanh toán một khoản tiền xác định vào một ngày cụ thể trong tương lai.

Do đó, vào thời điểm trái phiếu đáo hạn, trái chủ hoặc nhà đầu tư nhận được tiền lãi từ công ty phát hành trái phiếu. Tiền lãi này được gọi là coupon, thường được trả nửa năm một lần, nhưng tùy thuộc vào trái phiếu có thể được trả hàng tháng, hàng quí hoặc thậm chí hàng năm.

See also  VNDirect phân phối độc quyền chứng chỉ quỹ trái phiếu VNDBF

– Khi phát hành, trái phiếu chiết khấu được bán với giá thấp hơn mệnh giá, người mua trái phiếu không nhận lãi định kì, khi đáo hạn chỉ nhận phần vốn gốc tương ứng với mệnh giá trái phiếu.

Như vậy, tiền lãi là phần chênh lệch giữa mệnh giá với giá mua tại thời điểm phát hành. Nói cách khác, đó là khoản tiền lãi nhà đầu tư được nhận từ việc đầu tư vào trái phiếu chiết khấu.

Nhận xét

– Như vậy, điểm khác biệt cơ bản giữa trái phiếu chiết khấu so với trái phiếu được trả lãi định kì đó là thời điểm trả lãi của trái phiếu.

Ví dụ

Thông thường, trái phiếu được phát hành với mệnh giá 1.000 đô la. Điều này có nghĩa là nhà đầu tư sẽ được trả 1.000 đô la khi trái phiếu đáo hạn.

Tuy nhiên, trái phiếu thường được bán trước khi đáo hạn và được mua bởi các nhà đầu tư khác trên thị trường thứ cấp. Trái phiếu giao dịch với giá trị thấp hơn mệnh giá sẽ được coi là trái phiếu chiết khấu. Ví dụ: trái phiếu có mệnh giá 1.000 đô la hiện đang bán với giá 950 đô la được gọi là trái phiếu chiết khấu.

(Tài liệu tham khảo: Investopedia)

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort