Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 6 đến 10/11

Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 6 đến 10/11
Lịch chốt trả cổ tức, tuần từ ngày 6 đến 10/11

* Ngày 30/11/2023, CTCP K.I.P Việt Nam (UPCoM: KIP) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 500 đồng/cổ phiếu (CP), ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/11.

* Ngày 22/11/2023, CTCP Thủy điện Nậm Mu (HNX: HJS) trả cổ tức đợt 3/2022 bằng tiền, 600 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/11.

* Ngày 1/12/2023, Tổng công ty cổ phần Tái bảo hiểm Hà Nội (HNX: PRE) trả cổ tức đợt 1/2023 bằng tiền, 1.150 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 10/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 13/11.

* Ngày 20/11/2023, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSE: VPB) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* Ngày 22/11/2023, CTCP Phát triển Khu Công nghiệp Tín Nghĩa (HOSE: TIP) trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, 1.200 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* CTCP Merufa (UPCoM: MRF) trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* CTCP Merufa (UPCoM: MRF) thưởng cổ phiếu, tỷ lệ 100:15 (người sở hữu 100 CP được nhận 15 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

See also  Justin Thomas Takes Sunday’s PGA Championship, Which Allows Rangefinders for Second Straight Year

* Ngày 21/11/2023, CTCP Viễn thông-Tin học Bưu điện (HOSE: ICT) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 1.000 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* Ngày 14/12/2023, CTCP Trang (HNX: TFC) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 500 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 9/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 10/11.

* Ngày 27/11/2023, CTCP Xi-măng Vicem Hà Tiên (HOSE: HT1) trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, 400 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 7/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 8/11.

* CTCP Tập đoàn BGI (HNX: VC7) thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, tỷ lệ 1:1, giá 10.000 đồng/CP (1 CP là 1 quyền, 1 quyền được mua 1 CP mới), ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/11.

* Ngày 14/12/2023, CTCP Nông súc sản Đồng Nai (UPCoM: NSS) trả cổ tức đợt 2/2022 bằng tiền, 176 đồng/CP, ngày giao dịch không hưởng quyền là 6/11 và ngày đăng ký cuối cùng là 7/11.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort