Tìm hiểu về các loại trái phiếu

Tìm hiểu về các loại trái phiếu
Tìm hiểu về các loại trái phiếu

Trái phiếu là một hình thức đầu tư an toàn và hiệu quả và là một loại IOU chính thức. Trái phiếu được tạo ra khi một công ty, chính phủ hoặc một tổ chức nào đó muốn huy động tiền để thực hiện một dự án, tăng trưởng hoặc phát triển, thay vì vay mượn từ ngân hàng, họ muốn sử dụng các nhà đầu tư để tạo ra các khoản vay. Loại hợp đồng này bao gồm:

  • Ngày đáo hạn và thời gian vay tiền, chẳng hạn như 1 năm, 10 năm hoặc 30 năm
  • Lãi suất
  • Ngày thanh toán lãi; thường là nửa năm hoặc một năm, nhưng đôi khi là hàng tháng
  • Mệnh giá của trái phiếu hoặc số tiền thanh toán khi đáo hạn

Các loại trái phiếu

Tìm hiểu về các loại trái phiếu

Biết được các loại trái phiếu khác nhau, nắm được điểm mạnh và điểm yếu của các loại trái phiếu đó sẽ giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định chính xác hơn. Mỗi loại trái phiếu lại đáp ứng với một chu kỳ thị trường khác nhau. Trái phiếu được phân loại dựa theo tổ chức phát hành, thanh toán và thậm chí cả địa điểm hoặc tiền tệ. Ba loại trái phiếu đầu tiên là những loại phổ biến nhất.

Trái phiếu kho bạc

Trái phiếu kho bạc (hay trái phiếu chính phủ) là một khoản vay do cơ quan chính phủ phát hành, hay còn được gọi là trái phiếu chính phủ. Trái phiếu Chính phủ là loại tài sản có tính an toàn cao, khả năng bảo toàn vốn cho khách hàng gần như tuyệt đối, cùng với đó là thu nhập ổn định khi khách hàng được hưởng trái tức trong thời gian nắm giữ. Sức mạnh và tính an toàn của loại trái phiếu này dựa trên sức mạnh của chính phủ phát hành ra nó. Do đó, trái phiếu chính phủ Mỹ sẽ được xem là an toàn hơn trái phiếu do Zimbabwe phát hành.

See also  Trái phiếu doanh nghiệp: Những điều kiện khi doanh nghiệp phát hành trái phiếu

Trái phiếu chính quyền địa phương

Trái phiếu chính quyền địa phương là một khoản nợ cho các thành phố, tiểu bang hoặc các đơn vị công cộng khác phát hành. Thông thường, chúng được tạo ra để gây quỹ xây dựng đường sá, trường học, bệnh viện và các dự án công cộng khác. Một số trái phiếu thành phố có lợi thế về thuế, như trái phiếu doanh thu, tiền lãi và tiền gốc của các trái phiếu này được trả bằng cách thu phí từ một dự án cụ thể.

Trái phiếu doanh nghiệp

Trái phiếu doanh nghiệp là một khoản nợ đối với các tập đoàn được phát hành để huy động tiền cải thiện vốn, mua lại hoặc tái cấp vốn nợ cũ. Các công ty độc lập xếp hạng trái phiếu có xếp hạng như AAA + đến DDD-.

  • Trái phiếu có bảo đảm sẽ được hỗ trợ bởi tài sản của công ty.
  • Trái phiếu có bảo đảm có một bên thứ hai, ví dụ như một công ty bảo hiểm chịu trách nhiệm đảm bảo trái phiếu sẽ được thanh toán.
  • Trái phiếu cấp đầu tư là từ các công ty có xếp hạng BBB- hoặc cao hơn.
  • Trái phiếu lợi tức cao hoặc trái phiếu rác đến từ các công ty có xếp hạng dưới mức BBB- hoặc các doanh nghiệp được coi là kém ổn định. Lợi tức của các trái phiếu này thường cao hơn các trái phiếu khác để bù đắp cho rủi ro vỡ nợ tăng lên. Có một điều cần lưu ý: trái chủ (người mua trái phiếu) được trả tiền trước các cổ đông. Vì vậy, trái phiếu rác có thể an toàn hơn, nhưng có lẽ ít thanh khoản hơn so với cổ phiếu trong cùng một công ty.
See also  Golf Advice from Corey Pavin

Trái phiếu ngoại tệ

Trái phiếu ngoại tệ được phát hành bằng một đồng tiền khác với đồng nội tệ hay khác với đồng tiền của nước mà tại đó nó được phát hành. Tiền tệ được phát hành có thể ổn định hơn so với tiền tệ của nước phát hành. Nó có thể được sử dụng để giúp một công ty xâm nhập vào thị trường nước ngoài hoặc đóng vai trò như một hàng rào chống lại rủi ro ngoại hối.

Trái phiếu vĩnh viễn

Trái phiếu vĩnh viễn là loại trái phiếu không có ngày đáo hạn. Chúng có ít giá trị gốc vì giá trị thực duy nhất đến từ các khoản thanh toán lãi.

Trái phiếu zero coupon

Tìm hiểu về các loại trái phiếu

Trái phiếu zero coupon là loại trái phiếu mà người nắm giữ nó không được trả lãi (coupon) định kì, thay vào đó trái phiếu lãi suất 0 được bán ở mức giá chiết khấu. Khi nắm giữ trái phiếu zero coupon, tiền lãi cộng dồn và bạn được trả toàn bộ mệnh giá khi đáo hạn.

Theo eToro

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort