CII muốn phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

CII muốn phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi
CII muốn phát hành 4.500 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (HoSE: CII) trình cổ đông kế hoạch phát hành 2 gói trái phiếu chuyển đổi, giá trị gần 4.500 tỷ đồng.

Gói thứ nhất, CII dự kiến phát hành hơn 25,2 triệu trái phiếu với thời hạn 10 năm, tương đương tổng giá trị hơn 2.522 tỷ đồng. Nếu được ĐHĐCĐ thông qua, Công ty sẽ triển khai phát hành trong năm 2023, ngay sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Đối tượng phát hành sẽ là các cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10%. Với số tiền huy động được, CII dự kiến sẽ dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ hai công ty dự án là CTCP Đầu tư và Xây dựng Xa Lộ Hà Nội (Công ty Xa lộ Hà Nội) và Công ty TNHH MTV BOT tỉnh Ninh Thuận (Công ty Ninh Thuận). Trong đó, hạn mức đầu tư tối đa cho Công ty Xa lộ Hà Nội là 2.400 tỷ đồng, còn Công ty Ninh Thuận là 1.200 tỷ đồng.

Đối với phương án trả lãi, lãi của đợt lô trái phiếu sẽ được trả mỗi 3 tháng/lần với lãi suất năm đầu tiên cố định ở 10%/năm, các kỳ tính lãi tiếp theo sẽ được tính bằng bình quân lãi suất tiết kiệm cá nhân 12 tháng của Vietcombank và VietinBank + 2,5%/năm.

Liên quan đến việc chuyển đổi trở lại cổ phần, tương ứng với thời hạn 10 năm của trái phiếu, CII sẽ tổ chức 10 đợt chuyển đổi trái phiếu thành cổ phần cho trái chủ (mỗi năm 1 đợt) vào ngày tròn năm kể từ ngày phát hành. Giá chuyển đổi sẽ là 10.000 đồng/cổ phiếu.

See also  Norwegian Cruise Line

Song song với các lần chuyển đổi trái phiếu, CII sẽ thực hiện phát hành cổ phần phổ thông để phục vụ cho việc chuyển đổi.

Với kế hoạch dòng tiền như trên, CII sẽ có đủ nguồn tiền để trả cổ tức đều đặn 3 tháng/lần với tỷ lệ chi trả bình quận đạt hơn 15%/năm sau khi hoàn thành trả lãi trái phiếu chuyển đổi. Bên cạnh đó, với số tiền hơn 2.789 tỷ đồng vào năm 2033, Công ty hoàn toàn đủ nguồn để trả nợ gốc cho gói 1 (trong trường hợp các trái phiếu chưa được chuyển đổi thành cổ phần).

Với gói 2, thời hạn, lãi suất, đối tượng và phương án trả lãi sẽ tương tự gói 1. Mặt khác, gói 2 sẽ có tổng giá trị phát hành là 1.978 tỷ đồng, tương đương gần 19,8 triệu trái phiếu. Trong lần này, tỷ lệ để cổ đông hiện hữu mua trái phiếu là 20%, diễn ra trong vòng hai năm kể từ ngày được ĐHĐCĐ phê duyệt.

Với số tiền huy động được từ gói 2, CII sẽ dùng 1.090 tỷ đồng để thanh toán hai lô trái phiếu CIIB2024009 và CIIB2124001, phần còn lại sẽ dùng để góp vốn hoặc mua trái phiếu phát hành từ Công ty Ninh Thuận.

CII đang sở hữu 7 dự án BOT giao thông, trực tiếp hoặc gián tiếp qua CTCP Đầu tư Cầu Đường CH (CII B&R). Tinh đến 31/12/2022, tổng vốn đầu tư chưa thu hồi của CII tại các dự án BOT đạt khoảng 20.844 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của II và CII B&R là 9.277 tỷ đồng và vốn vay là 11.567 tỷ đồng.

See also  Tin tức giá xe: Toyota Corolla Cross tăng giá, dọn đường cho Yaris Cross sắp ra mắt

Các dự án BOT hiện nay đều có chung các đặc điểm như được Chính phủ đảm bảo lợi nhuận theo tỷ suất cố định tính trên vốn chủ sở hữu tham gia vào dự án. Lợi nhuận chưa thu hồi của năm nay sẽ được gộp vào vốn gốc chủ sở hữu để tính lợi nhuận cho năm sau (lãi kép theo năm).

Lãi vay của dự án được tính theo số dư nợ ngân hàng còn lại của dự án, với lãi suất được thả nổi theo lãi suất thực tế phát sinh hàng năm. Thời gian thu hồi vốn dài (thông thường trên 10 năm). Dòng tiền ròng tăng theo thời gian do điều chính tăng giá về thu phí, và tăng trưởng lưu lượng phương liên giao thông mỗi năm.

Dự án chỉ kết thúc thu phí và chuyển giao cho Nhà Nước sau khi đã hoàn trả toàn bộ nợ gốc và lãi vay ngân hàng; thu hồi lợi nhuận của chủ sở hữu; và hoàn trả đầy đủ vốn chủ sở hữu đã đầu tư vào dự án. Theo lãnh đạo CII, CII và CII B&R chắc chắn sẽ thu hồi được vốn chủ sở hữu và lợi nhuận đầu tư trong các dự án BOT của Công ty.

Đặc thù quan trọng nhất là, theo nguyên tắc cấp tín dụng của các tổ chức tín dụng đối với các khoản vay liên quan đến dự án BOT hiện nay, các tổ chức thì dụng có quyền ưu tiên thu trước gốc và lãi vay từ dòng tiền rộng của dự án trước khi công ty dự án hoàn trả lợi nhuận và vốn chủ sở hữu cho nhà đầu tư.

See also  Welcome to The Panther Run Blog!

Ban lãnh đạo công ty đánh giá nguồn thu của CII và CII B&R từ các dự án BOT đang có đặc điểm là vốn và lợi nhuận đầu tư được thu hồi chủ yếu vào cuối chu kỳ dự án; và số tiền thu được ở giai đoạn cuối dự án là rất lớn. Điều này sẽ ảnh hưởng đến tiến độ thu hồi vốn từ các dự án BOT cũng như hạn chế tài trợ mới cho các dự án BOT của CII và CII B&R. Do đó, với việc tái cấu trúc các khoản nợ bằng hai gói trái phiếu chuyển đổi, CII đặt mục tiêu sẽ sớm thu hồi vốn chủ sở hữu đã đầu tư vào các dự án BOT và tạo dòng tiề ổn định để CII thực hiện chia cổ tức cho cổ đông.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort