Cổ phiếu ưu đãi là gì? Làm thế nào để mua cổ phiếu ưu đãi?

Cổ phiếu ưu đãi là gì? Làm thế nào để mua cổ phiếu ưu đãi?
Cổ phiếu ưu đãi là gì? Làm thế nào để mua cổ phiếu ưu đãi?

Hiện nay ngoài khái niệm cổ phiếu phổ thông đã rất quen thuộc với các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, thì còn có khái niệm cổ phiếu ưu đãi cũng được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu. Cổ phiếu ưu đãi được biết đến là một loại cổ phiếu được công ty cổ phần phát hành ra công chúng nhằm huy động nguồn vốn kinh doanh đồng thời cũng đem lại cho nhà đầu tư rất nhiều quyền lợi trong công ty cổ phần. Vậy hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cổ phiếu ưu đãi là gì, các loại cổ phiếu ưu đãi, đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi, cổ phiếu phổ thông và ưu đãi khác nhau như thế nào, qua đó giúp nhà đầu tư hiểu rõ về những lợi ích và hạn chế khi đầu tư cổ phiếu ưu đãi.

Cổ phiếu ưu đãi là gì?

Cổ phiếu ưu đãi là một loại chứng khoán xác thực cho quyền sở hữu trong công ty cổ phần đồng thời cung cấp một số quyền lợi cho người sở hữu cổ phiếu ưu đãi cao hơn so với cổ phiếu thường.

Giống như cổ phiếu thường, cổ phiếu ưu đãi cho phép người nắm giữ được coi là cổ đông của công ty khi sở hữu chúng. Tuy nhiên cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi có những điểm khác biệt, ví dụ như cổ phiếu ưu đãi trả cho người nắm giữ một lượng cổ tức cố định đã được xác định trước.

Mệnh giá của cổ phiếu ưu đãi là yếu tố rất quan trọng và ảnh hưởng đến việc chia cổ tức cố định bởi cổ tức của cổ phiếu ưu đãi được xác định dựa theo một tỷ lệ cố định trên mệnh giá cổ phiếu đó.

Các đặc điểm cơ bản của cổ phiếu ưu đãi

Đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi bao gồm những điểm nổi bật sau đây:

Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được quyền ưu tiên về cổ tức cũng như nhận thanh toán của doanh nghiệp khi thanh lý tài sản. Cụ thể, người sở hữu cổ phiếu ưu đãi được quy định một mức cổ tức cố định được xác định trước đó, hoàn toàn không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp. Cổ tức cho cổ đông ưu đãi còn được chi trả trước khi chi trả cổ tức cho cổ đông thường. Thêm vào đó, khi doanh nghiệp thanh lý tài sản do phá sản hoặc giải thể, tài sản thanh lý được chia cho cổ đông ưu đãi trước khi chia cho cổ đông thường.

Tuy vậy, cổ đông ưu đãi không được quyền bỏ phiếu trong doanh nghiệp. Khi doanh nghiệp tổ chức bỏ phiếu để bầu ra Hội đồng quản trị, cổ đông ưu đãi không được tham gia và cũng không được thông qua các vấn đề quan trọng trong công ty.

Ngoài ra, trong khi cổ phiếu ưu đãi có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu thường thì cổ phiếu thường lại không có khả năng chuyển đổi sang cổ phiếu ưu đãi.

=> Để bắt đầu hành trình đầu tư một cách hiệu quả và bền vững, nhà đầu tư hãy tham gia ngay Khóa Học Miễn Phí Let’s Investing K8, khóa học Đầu tư Chứng khoán chỉ với 0 đồng học phí. Đăng ký ngay tại: https://takeprofit.vn/khoa-hoc-lets-investing

1684595103066

Các loại cổ phiếu ưu đãi chính hiện nay

Cổ phiếu ưu đãi được phân thành 3 loại chính:

See also  2023 the Memorial Tournament Odds & Expert PGA Tour Picks: Bet Tyrrell Hatton & Viktor Hovland at Muirfield Village

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức

Cổ phiếu ưu đãi cổ tức là loại cổ phiếu mà người sở hữu được công ty chi trả cổ tức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức trung bình ổn định hàng năm.

Cổ tức được chia hàng năm cho cổ phiếu ưu đãi cổ tức bao gồm cổ tức thưởng và cổ tức cố định. Trong đó mức cổ tức cố định không bị phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của công ty. Cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi và mức cổ tức cố định cụ thể được ghi trên cổ phiếu ưu đãi cổ tức.

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết

Cổ phiếu ưu đãi biểu quyết là loại cổ phiếu có số lượng phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phiếu phổ thông. Số phiếu biểu quyết được quy định cho một cổ phiếu ưu đãi biểu quyết theo Điều lệ của công ty.

Các quyền của cổ đông ưu đãi biểu quyết bao gồm: Quyền sử dụng số phiếu biểu quyết để biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông; Các quyền khác như cổ đông phổ thông ngoại trừ trường hợp được quy định tại Khoản 3 Điều này.

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết không được quyền chuyển nhượng sang cho người khác cổ phiếu này.

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại

Cổ phiếu ưu đãi hoàn lại loại cổ phiếu duy nhất mà người sở hữu được công ty hoàn trả lại số vốn góp ban đầu theo yêu cầu hoặc theo các điều kiện ghi trên cổ phiếu ưu đãi hoàn lại.

Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại được hưởng các quyền khác như cổ đông phổ thông.

Cổ đông sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại không có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, biểu quyết và đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Phân biệt cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi

Sau khi đã nắm được khái niệm cổ phiếu ưu đãi là gì, đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi thì tiếp theo chúng ta cùng tìm hiểu sự khác biệt giữa cổ phiếu thường và cổ phiếu ưu đãi để biết cách phân biệt 2 loại cổ phiếu phổ biến này nhé.

Về bản chất: Cổ phiếu phổ thông là loại cổ phiếu bắt buộc mà công ty cổ phần phải có còn cổ phiếu ưu đãi là loại cổ phiếu mang tính tự nguyện.

Về lợi tức: Lợi tức của cổ phiếu phổ thông không ổn định do bị phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của doanh nghiệp còn lợi tức của cổ phiếu ưu đãi là cố định theo một tỷ lệ trên mệnh giá của cổ phiếu đó.

Về cổ tức: Cổ tức của cổ phiếu phổ thông có thể thay đổi tùy theo kết quả kinh doanh của doanh nghiệp còn cổ tức của cổ phiếu ưu đãi là cổ tức cố định.

Về quyền biểu quyết: Người sở hữu cổ phiếu phổ thông sẽ có quyền biểu quyết trong hội đồng cổ đông còn đối với cổ phiếu ưu đãi chỉ có người sở hữu cổ phiếu ưu đãi biểu quyết mới có quyền biểu quyết.

Về quyển quản lý: Người sở hữu cổ phiếu phổ thông được quyền tham gia quản lý công ty còn người sở hữu cổ phiếu ưu đãi không có quyền bầu cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.

See also  Cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng trong trường hợp nào?

Về ưu tiên: Khi công ty giải thể hoặc phá sản, tài sản sau khi thanh lý sẽ chia cho người sở hữu cổ phiếu phổ thông sau khi chia cho cổ đông ưu đãi.

Cách tính cổ tức của cổ phiếu ưu đãi

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi có thể được tính dựa theo công thức sau đây:

Tỷ lệ cổ tức = Cổ tức đã trả / lợi nhuận ròng

Tỷ lệ cổ tức ưu đãi được tính bằng cổ tức đã trả hàng năm chia cho lợi nhuận ròng trên mỗi cổ phiếu.

Ngoài công thức trên, còn một cách tính cổ tức của cổ phiếu ưu đãi bằng công thức sau đây:

Tỷ lệ cổ tức cổ đông = 1 – tỷ lệ duy trì

Trong công thức trên tỷ lệ duy trì = (EPS – DPS) / EPS.

Đơn vị EPS biểu thị cho lợi nhuận tính trên mỗi cổ phiếu, còn DPS biểu thị cho cổ tức tính trên mỗi cổ phiếu.

Những lợi ích của cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi có những vai trò và lợi ích quan trọng không chỉ với nhà đầu tư mà còn đối với công ty cổ phần phát hành. Sau đây hãy cùng điểm qua những lợi ích của cổ phiếu ưu đãi đối với nhà đầu tư và công ty cổ phần.

Đối với nhà đầu tư

Khi sở hữu cổ phiếu ưu đãi thì nhà đầu tư sẽ được coi là một cổ đông ưu đãi của công ty đồng thời được hưởng mức cổ tức cao hơn so với cổ đông phổ thông cũng như không bị phụ thuộc bởi kết quả kinh doanh của công ty. Người sở hữu cổ phiếu ưu đãi còn được nhận lại phần vốn góp của mình trong trường hợp công ty giải thể hoặc phá sản trước cổ đông phổ thông.

Cổ phiếu ưu đãi còn đem lại cho người sở hữu quyền biểu quyết cao hơn cổ đông phổ thông giúp cho cổ đông ưu đãi có tiếng nói trong công ty hơn khi cần đưa ra những quyết định lớn tác động tới cơ cấu tổ chức và phương thức hoạt động của công ty.

Ngoài ra, khả năng chuyển đổi từ cổ phiếu ưu đãi sang cổ phiếu phổ thông giúp nhà đầu tư có thể tự do chuyển nhượng để kiếm được lợi nhuận trên thị trường chứng khoán khi giá của cổ phiếu đó có xu hướng tăng.

Đối với công ty cổ phần

Cổ phiếu ưu đãi giúp doanh nghiệp thu hút thêm nguồn vốn cho hoạt động kinh doanh. Hơn nữa, doanh nghiệp hoàn toàn có quyền mua lại cổ phiếu ưu đãi trong trường hợp chi phí cho việc trả các quyền lợi của cổ phiếu ưu đãi đạt mức độ cao.

Rủi ro có thể gặp phải của cổ phiếu ưu đãi

Cổ phiếu ưu đãi cũng tồn tại một số rủi ro có thể gặp phải đối với cả nhà đầu tư và công ty cổ phần phát hành. Cụ thể rủi ro của cổ phiếu ưu đãi đối với từng chủ thể liên quan như sau:

Đối với nhà đầu tư

Vì không được tự do chuyển nhượng nên cổ phiếu ưu đãi bị hạn chế việc kiếm lợi nhuận khi có dấu hiệu tăng giá cổ phiếu trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó, rủi ro đối với người sở hữu cổ phiếu ưu đãi hoàn lại và cổ phiếu ưu đãi cổ tức đó là không có quyền biểu quyết đối với các vấn đề của công ty như một cổ đông thường. Đồng thời lợi ích của cổ đông sẽ bị ảnh hưởng khi việc phát hành thêm nhiều cổ phiếu ưu đãi gây nên sự pha loãng cổ phiếu.

See also  Đánh giá tiềm năng phát triển của cổ phiếu LPB trong đầu năm 2023

Đối với công ty cổ phần

Rủi ro của cổ phiếu ưu đãi đối với công ty cổ phần là gia tăng chi phí do phát hành thêm cổ phiếu ưu đãi. Ngoài ra trong trường hợp doanh nghiệp giải thể hoặc phá sản thì doanh nghiệp cũng phải chịu trách nhiệm hoàn lại vốn cho cổ đông ưu đãi.

Làm thế nào để mua cổ phiếu ưu đãi?

Nếu bạn đã quyết định đầu tư cổ phiếu ưu đãi, vậy việc tìm hiểu về cách mua cổ phiếu ưu đãi là việc cần thiết và quan trọng. Sau đây là hướng dẫn mua cổ phiếu ưu đãi cho người mới:

Việc đầu tiên bạn cần làm là nghiên cứu về công ty cũng như tình hình tài chính của nó trước khi có quyết định cam kết mua loại cổ phiếu mà họ phát hành. Bạn sẽ có một số lựa chọn khi bạn xác định được rằng mình muốn đầu tư vào cổ phiếu của công ty trong tư cách của một cổ đông ưu tiên.

Hiện nay các mua cổ phiếu ưu đãi qua tài khoản môi giới trực tuyến là hình thức phổ biến nhất. Bạn có thể lựa chọn một trong số những nền tảng đầu tư trực tuyến sau đó tiến hành mở tài khoản, nạp tiền và thực hiện đặt lệnh mua cổ phiếu ưu đãi mà bạn muốn.

Một hình thức mua cổ phiếu ưu đãi khác là mua trực tiếp mà không qua môi giới tại các công ty cho phép hình thức mua này. Hình thức này được gọi là kế hoạch mua cổ phiếu trực tiếp. Tuy nhiên không phải tất cả công ty đều có hình thức mua này cũng như sẽ có một số hạn chế về thời gian hoặc cách thức trong việc thực hiện các giao dịch mua này của nhà đầu tư.

Điều quan trọng là bạn nắm được ký hiệu mã chứng khoán cho cổ phiếu ưu đãi bạn muốn mua thì việc tạo giao dịch mua sẽ rất dễ dàng.

Vậy là chúng ta đã cùng điểm qua hầu hết các kiến thức căn bản và quan trọng nhất về cổ phiếu ưu đãi. Đầu tư cổ phiếu ưu đãi cũng là một kênh đầu tư tiềm năng mà nhà đầu tư nên xem xét để có thể biến nó thành công cụ sinh lời trên thị trường chứng khoán. Với những kiến thức về khái niệm cổ phiếu ưu đãi là gì, các loại cổ phiếu ưu đãi, đặc điểm của cổ phiếu ưu đãi, cũng như sự khác nhau giữa cổ phiếu phổ thông và ưu đãi, cách tính cổ tức cổ phiếu ưu đãi, hy vọng bài viết hữu ích và đem lại nhiều giá trị cho các nhà đầu tư.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort