Trung du miền núi Bắc Bộ chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc ôn đới và cận nhiệt (chè, trẩu, hồi, quế…) Các cây công nghiệp

Trung du miền núi Bắc Bộ chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc ôn đới và cận nhiệt (chè, trẩu, hồi, quế…) Các cây công nghiệp
Trung du miền núi Bắc Bộ chủ yếu trồng cây công nghiệp có nguồn gốc ôn đới và cận nhiệt (chè, trẩu, hồi, quế…) Các cây công nghiệp

gốc ôn đới và cận nhiệt (chè, trẩu, hồi, quế…). Các cây công nghiệp

ngắn ngày: đậu tương, lạc, thuốc lá; cây dược liệu; cây ăn quả… Chăn

nuôi trâu, bò thịt, bò sữa, lợn. Vùng có diện tích trồng chè lớn hơn.

– Tây Nguyên chủ yếu trồng cây công nghiệp lâu năm của vùng cận

xích đạo (cafe, cao su, hồ tiêu), chè được trồng ở cao nguyên Lâm

Đồng có khí hậu mát mẻ; ngoài ra trồng cây công nghiệp ngắn ngày

có: dâu tằm, bông vải… Chăn nuôi bò thịt, bò sữa là chủ yếu.

*Giải thích nguyên nhân:

Sự khác nhau là do địa hình, đất trồng, nguồn nước, đặc biệt là sự phân hóa khí hậu.

hóa khí hậu.

1,0

0,25

0,25

0,25

0,25

SỞ GD – ĐT VĨNH LONG TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

ĐỀ THI THỬ – KỲ THI THPT QUỐC GIA 2016 Môn: ĐỊA LÝ Môn: ĐỊA LÝ

Thời gian làm bài: 180 phút (Đề thi có 01 trang, gồm 4 câu)

Câu I: (2,0 điểm)

1. Trình bày đặc điểm khí hậu của phần lãnh thổ phía Bắc. Nguyên nhân nào làm cho thiên nhiên nước ta phân hóa theo chiều Bắc – Nam?

2. Dựa vào Atlát địa lí Việt Nam, hãy nhận xét về sự thay đổi tỉ lệ số dân thành thị của nước ta qua các năm. Giải thích nguyên nhân.

Câu II: (2,0 điểm)

1. Cơ cấu ngành kinh tế nước ta có sự chuyển dịch như thế nào? Tại sao có sự chuyển dịch đó? 2. Tại sao việc bảo vệ chủ quyền một hòn đảo dù rất nhỏ nhưng lại có ý nghĩa rất lớn?

Câu III: (3,0 điểm)

See also  Lãnh đạo bị bắt, doanh nghiệp bị tước giấy phép vẫn 'ôm' Quỹ bình ổn giá xăng dầu

1. Kể tên, qui mô của các trung tâm công nghiệp ở Đông Nam Bộ. Tại sao Đông Nam Bộ là vùng có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất nước? vùng có giá trị sản xuất công nghiệp cao nhất nước?

2. Vùng Duyên hải Nam Trung Bộ có những thuận lợi gì để phát triển nghề cá? Tại sao vấn đề khai thác hợp lí và bảo vệ nguồn lợi thủy sản có ý nghĩa cấp bách trong phát triển nghề cá ở vùng Duyên hải Nam Trung Bộ.

Câu IV: (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu sau:

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO NGÀNH CỦA NƯỚC TA GIAI ĐOẠN 2000 – 2012. (Đơn vị: tỉ đồng)

1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành của nước ta giai đoạn 2000 – 2012.

2. Nhận xét và giải thích về sự thay đổi cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành của nước ta giai đoạn 2000 – 2012.

-HẾT-

Thí sinh được sử dụng Atlat địa lí Việt Nam (Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam) trong khi làm bài.

Năm Tổng số Trồng

trọt

Chăn nuôi Dịch vụ nông nghiệp

2000 129087,9 101043,7 24907,6 3136,6

2005 183213,6 134754,5 45096,8 3362,3

2010 540162,8 396733,7 135137,1 8292,0

SỞ GD – ĐT VĨNH LONG TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRƯỜNG THPT CHUYÊN NGUYỄN BỈNH KHIÊM

KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA 2015 –

HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN ĐỊA LÍ

Câu Nội dung Điểm

I.1 Đặc điểm khí hậu phần lãnh thổ phía Bắc và nguyên nhân 1,0

See also  Vòng quanh TP. Hồ Chí Minh 24h

Đặc trưng cho khí hậu nhiệt đới ẩm gió mùa có mùa đông lạnh.

– Nhiệt độ trung bình năm trên 200C, có 2-3 tháng lạnh nhiệt độ < 180C. – Biên độ nhiệt trung bình năm lớn, có 2 mùa: mùa đông và mùa hạ.

* Nguyên nhân làm thiên nhiên phân hóa theo chiều Bắc – Nam :

Do lãnh thổ nước ta kéo dài trên 15 vĩ độ, tác động của gió mùa Đông Bắc và bức chắn địa hình.

0,25

0,25 0,25

0,25

I.2 Sự thay đổi tỉ lệ dân thành thị và nguyên nhân 1,0

-Từ 1960 đến 2007, số dân thành thị nước ta chiếm tỉ lệ thấp trong cơ cấu dân số và có xu hướng tăng (Dẫn chứng).

– Nguyên nhân:

+ Do dân số nước ta đông và tăng nhanh. + Do tác động của quá trình CNH, HĐH. + Do chính sách của nhà nước,… 0,25 0,25 0,25 0,25

II.1 Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và nguyên nhân 1,0

Cơ cấu GDP chuyển dịch theo hướng:

Tăng tỉ trọng của khu vực II, giảm tỉ trọng của khu vực I, tỉ trọng của khu vực III khá cao nhưng chưa ổn định (Dẫn chứng). (Nếu thí sinh không dẫn chứng số liệu trừ 0,25 điểm)

– Nguyên nhân: Do tác động của cuộc cách mạng KHKT, tác động của công cuộc đổi mới và quá trình CNH, HĐH, quốc tế hóa…

0,5

0,5

II.2 Ý nghĩa bảo vệ chủ quyền hòn đảo…… 1,0

– Đảo dù nhỏ vẫn là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc.

See also  Full day Fujairah Tour | Fujairah Tour Dubai

– Các đảo và quần đảo tạo thành hệ thống tiền tiêu bảo vệ đất liền, hệ thống căn cứ để nước ta tiến ra biển và đại dương.

– Việc khẳng định chủ quyền của nước ta đối với các đảo, quần đảo là cơ sở để khẳng định chủ quyền của nước ta đối với vùng biển và thềm lục địa quanh đảo.

0,25

0,25

– Là cơ sở để phát triển tổng hợp các ngành kinh tế biển. 0,25

III.1 Các TTCN ở ĐNB và giải thích về giá trị sản xuất công nghiệp của ĐNB 1,5

*Các TTCN ở ĐNB và qui mô:

– TP. Hồ Chí Minh – Rất lớn – Thủ Dầu Một – lớn

– Biên Hòa – lớn

– Bà Rịa Vũng Tàu – lớn

* ĐNB là vùng có giá trị sản xuất công nghiệp lớn nhất nước vì:

– Có vị trí địa lí thuận lợi giao thương và nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. – Có trữ lượng lớn về dầu khí. Ngoài ra còn có tiềm năng về thủy điện, tài nguyên rừng, thủy sản,… là vùng chuyên canh cây công nghiệp lớn nhất nước.

– Nguồn lao động dồi dào, có trình độ chuyên môn cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn. – Cơ sở vật chất kĩ thuật tốt hơn các vùng khác. Có TP. HCM – trung tâm kinh tế lớn nhất nước, vốn đầu tư lớn và có đường lối phát triển năng động.

0,5

0,25

0,25

0,25 0,25

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort