Hướng dẫn chi tiết thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc 2020

Hướng dẫn chi tiết thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc 2020
Hướng dẫn chi tiết thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc 2020

Bạn tìm kiếm được một địa điểm kinh doanh mới tiềm năng cho hiệu thuốc của mình. Bạn muốn thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc? Văn Phòng Luật Sư Thu Huế sẽ hướng dẫn bạn chi tiết những thủ tục pháp lý cần thiết cho việc chuyển đổi này.

Cơ sở pháp lý của việc thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc

Việc thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc được thực hiện dựa trên những cơ sở pháp lý:

Trong điều Điều 36, Luật Dược 2016 về việc cấp, cấp lại, điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược như sau:

“3. Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược trong trường hợp có sự thay đổi về tên cơ sở, địa chỉ kinh doanh, người quản lý chuyên môn, thay đổi phạm vi kinh doanh dược mà không thay đổi điều kiện kinh doanh dược.”

Theo Điều 38 thì hồ sơ đề nghị cấp, cấp lại, Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược bao gồm:

“1. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp quy định tại Điểm a và Điểm c Khoản 1 Điều 36 của Luật này bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với cơ sở kinh doanh dược quy định tại Khoản 2 Điều 32 của Luật này;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở;

d) Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 36 của Luật này bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

b) Tài liệu kỹ thuật tương ứng với Điều kiện kinh doanh thay đổi;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thành lập cơ sở;

d) Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược.

3. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

b) Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược bị ghi sai do lỗi của cơ quan cấp đối với trường hợp quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 36 của Luật này.

See also  2024 Honda Pilot Review: Well-rounded with a few stand-out features

4. Hồ sơ đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược bao gồm:

a) Đơn đề nghị Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược;

b) Bản sao có chứng thực Chứng chỉ hành nghề dược đối với các trường hợp thay đổi vị trí công việc yêu cầu phải có Chứng chỉ hành nghề dược;

c) Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thay đổi trong trường hợp thay đổi tên, địa chỉ của cơ sở.

5. Chính phủ quy định chi Tiết Điều này.”

Nghị định 54/2017/NĐ-CP có ghi rõ:

“Điều 5. Quy định chi tiết về hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược

1. Hồ sơ đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo quy định tại Điều 26 của Luật dược và được quy định cụ thể như sau:

a) Đơn đề nghị điều chỉnh nội dung Chứng chỉ hành nghề dược thực hiện theo Mẫu số 05 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này, 02 ảnh chân dung cỡ 4 cm x 6 cm của người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề dược chụp trên nền trắng trong thời gian không quá 06 tháng;

b) Đối với trường hợp thay đổi thông tin cá nhân của người hành nghề dược phải có giấy tờ chứng minh liên quan đến nội dung thay đổi, gồm một trong các giấy tờ sau: Chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hộ khẩu, thẻ căn cước công dân hoặc các giấy tờ xác nhận liên quan đến nội dung thay đổi do cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật;

c) Đối với trường hợp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn, yêu cầu các giấy tờ chứng minh nội dung thay đổi sau: Văn bằng chuyên môn tương ứng và giấy xác nhận thời gian thực hành chuyên môn tại cơ sở dược phù hợp.

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực các giấy tờ quy định tại điểm b và điểm c khoản 1 Điều này.

3. Đối với các giấy tờ quy định tại điểm b và c khoản 1 Điều này do cơ quan có thẩm quyền nước ngoài cấp, phải là bản được hợp pháp hóa lãnh sự theo quy định. Các giấy tờ này phải có bản dịch sang tiếng Việt và được công chứng theo quy định.

See also  Giới thiệu

4. Số lượng hồ sơ quy định tại Điều này là 01 bộ.”

Thủ tục thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc

– Hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (GCNĐĐKKDD)

– Đơn đề nghị điều chỉnh GCNĐĐKKDD (Theo mẫu 21 – PL1)

Mẫu số 21

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

————-

ĐƠN ĐỀ NGHỊ

Điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược

Kính gửi: ……………….(1)…………………..

Tên cơ sở .…………….……………………….…………….………………………………………

Trực thuộc (nếu là cơ sở trực thuộc) .…………….……………………….…………….…………

Người phụ trách chuyên môn .…………….………………………………………………………….

Số CCHN Dược …………………………. Nơi cấp …………………………. Năm cấp …………..

Có giá trị đến (nếu có): .…………….……………………….…………….…………………………..

Người phụ trách về bảo đảm chất lượng(2) .…………….……………………….…………….……

Số CCHN Dược …………………………. Nơi cấp …………………………. Năm cấp …………..

Đã được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược:

– Loại hình cơ sở kinh doanh(2);.………………………………………….…………………………..

– Phạm vi kinh doanh:.…………….……………………… .…………….………………………….

– Địa điểm kinh doanh:.…………….……………………… .…………….………………………….

Nội dung xin điều chỉnh: (3) .…………….……………………………….……………………………

Chúng tôi xin cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật có liên quan, chấp hành nghiêm sự chỉ đạo của Bộ Y tế/Sở Y tế.

Cơ sở xin gửi kèm theo đơn này các tài liệu đề nghị điều chỉnh giấy CNĐĐKKDD quy định tại Điều 32 của Nghị định số …/2017/NĐ-CP ngày …/…/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật dược.

Người đại diện trước pháp luật/ Người được ủy quyền

Ghi chú:

(1) Cơ quan cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược;

(2) Chỉ áp dụng đối với cơ sở sản xuất thuốc, nguyên liệu làm thuốc và khi bắt buộc phải có CCHND đối với người phụ trách đảm bảo chất lượng theo lộ trình quy định trong Nghị định.

(3) Ghi rõ loại hình cơ sở kinh doanh theo quy định tại khoản 2 Điều 32 của Luật dược.

(4) Ghi một trong các nội dung đề nghị điều chỉnh theo quy định tại khoản 3 Điều 36 của Luật dược.

– Bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu pháp lý chứng minh việc thay đổi

– Bản chính GCNĐĐKKDD đã được cấp

– Bản chính giấy chứng nhận GPP, GDP để thay đổi cùng lúc.

– Nơi nhận hồ sơ: Sở Y tế tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương.

See also  Top 9 các công ty du lịch lữ hành uy tín ở Sài Gòn (TPHCM)

Văn Phòng Luật Sư Thu Huế – Dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc

Bạn cần tìm một đơn vị luật uy tín cung cấp dịch vụ thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc? Văn Phòng Luật Sư Thu Huế là sự lựa chọn hoàn hảo nhất dành cho bạn!

Chúng tôi có gì?

 • Nguồn lực dồi dào, là những luật sư giỏi, nhiệt tình trong công việc, luôn luôn đặt lợi ích của khách hàng lên số 1
 • Kinh nghiệm và uy tín nhiều năm, được khách hàng đánh giá cao
 • Hai cơ sở văn phòng tại Hà Nội và Sơn La, phục vụ khách hàng kịp thời và chu đáo nhất.
 • Giá dịch vụ tư vấn, hỗ trợ nhiều ưu đãi, hợp lý so với những mức giá trên thị trường hiện nay
 • Chúng tôi có cam kết 100% hoàn thành công việc như những gì đã trao đổi với khách hàng.

Chúng tôi mang đến cho khách hàng điều gì?

 • Xử lý công việc nhanh chóng, hiệu quả như mong đợi
 • Tiết kiệm chi phí, tiết kiệm thời gian, khách hàng không phải di chuyển
 • Niềm tin và chất lượng

Dịch vụ Văn Phòng Luật Sư Thu Huế cung cấp?

 • Thành lập/thay đổi/giải thể doanh nghiệp
 • Đăng ký/thay đổi/giải thể địa điểm kinh doanh
 • Đăng ký/thay đổi/giải thể Chi nhánh
 • Đăng ký/thay đổi/giải thể Văn Phòng đại diện
 • Thành lập công ty vốn nước ngoài
 • Giấy phép lao động
 • Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
 • Thành lập trung tâm ngoại ngữ
 • Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm,…

Hy vọng qua bài viết khách hàng đã nắm rõ những thủ tục trong việc thay đổi địa điểm kinh doanh thuốc. Nếu bạn cần chúng tôi hỗ trợ thêm thông tin hãy để lại bình luận dưới bài viết hoặc liên hệ ngay với chúng tôi nhé!

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort