Well Come to Trang An Golf And Resort

(no title)

Agoda.com Guarantee

Các Điều khoản và Điều kiện sau chi phối mối quan hệ ràng buộc bằng pháp lý giữa chúng tôi, Công ty TNHH Tư nhân Agoda và các công ty liên quan của chúng tôi (dưới đây gọi là “Chúng tôi”, “của Chúng tôi”), và quý khách (dưới đây gọi là “Quý khách”, “của Quý khách”, “chính Quý khách”) về Agoda.com Guarantee.

Điều A. Agoda.com Guarantee – Gián đoạn Chuyến bay

Tùy theo các Điều khoản và Điều kiện này, Agoda.com Guarantee cung cấp sự trợ giúp miễn phí cho Quý khách trong trường hợp sự Gián đoạn Chuyến bay ảnh hưởng đến Chuyến bay của Quý khách.

1. Agoda.com Guarantee – Cho hành trình đang tiếp diễn

Hành trình đang tiếp diễn – Agoda.com Guarantee chỉ áp dụng với sự Gián đoạn Chuyến bay do Hãng vận tải được chọn tương ứng hoặc Chúng tôi thông báo cho Quý khách ít hơn hoặc bằng 1 tiếng trước khi khởi hành và/hoặc bất cứ lúc nào sau khi khởi hành Chuyến bay đầu tiên bị ảnh hưởng bởi sự Gián đoạn Chuyến bay (dưới đây gọi là “Trường hợp”).

Nếu biết tin về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách buộc phải thông báo cho Chúng tôi thông qua điện thoại hoặc thư điện tử, không được chậm trễ quá đáng. Nếu Quý khách không thông báo cho Chúng tôi về sự Gián đoạn Chuyến bay (không được chậm trễ quá đáng) thì Quý khách sẽ không được hưởng Agoda.com Guarantee. Nếu Chúng tôi được thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay trước khi Quý khách thông báo cho Chúng tôi thì Chúng tôi sẽ liên lạc với Quý khách trong một thời gian hợp lý sau khi Chúng tôi được thông báo.

Sau khi Chúng tôi được thông báo về sự Gián đoạn Chuyến bay thuộc Trường hợp, Quý khách sẽ được đề nghị giải pháp sau:

Chúng tôi sẽ tìm kiếm phương tiện vận chuyển thay thế tới Điểm đến và nếu Chúng tôi có thể tìm ra phương tiện vận chuyển thay thế hợp lý thì Chúng tôi sẽ đề nghị Chuyến bay thay thế tới Điểm đến cho Quý khách hoàn toàn do Chúng tôi trả tiền phí tổn. Trong trường hợp Chúng tôi không thể mua Chuyến bay thay thế được đề nghị cho Quý khách trên mạng, sau khi Chúng tôi xác nhận với Quý khách, Quý khách có thể mua vé tương ứng để vận chuyển thay thế tới điểm đến cuối cùng ban đầu của Quý khách, như Chúng tôi và Quý khách đã thỏa thuận. Theo thỏa thuận đó, Chúng tôi sẽ hoàn trả cho Quý khách mức giá đã được đồng ý trước của vé như vậy theo các điều kiện tại Điều B của tài liệu này. Trong trường hợp Chúng tôi không thể tìm ra Chuyến bay thay thế hợp lý thì chúng tôi có thể thỏa thuận với Quý khách về phần góp tương xứng của Chúng tôi vào chi phí liên quan đến phương tiện vận chuyển thay thế như đã thỏa thuận. Phương án này sẽ được xác định và thỏa thuận trong từng trường hợp cụ thể. Xin lưu ý rằng Quý khách luôn luôn buộc phải liên hệ với Chúng tôi và có được xác nhận của Chúng tôi trước khi tự mua vé cho phương tiện di chuyển thay thế, nếu không Quý khách sẽ không được hoàn giá vé dưới đây. Xin lưu ý rằng Chúng tôi sẽ không chi trả bất kỳ dịch vụ phụ thêm hoặc nâng cấp nào đối với vé thay thế đã thỏa thuận.

Quý khách buộc phải trả lời Chúng tôi về quyết định của Quý khách ngay sau khi nhận được thông tin về giải pháp được đề nghị từ phía Chúng tôi, nhưng trong mọi trường hợp là trong vòng 24 giờ bắt đầu từ thời điểm theo lịch khởi hành của Chuyến bay đầu tiên trong hành trình của Quý khách. Xin lưu ý rằng lời đề nghị của Chúng tôi có thể thay đổi do tình trạng chỗ có sẵn của các giải pháp được đề nghị. Sau khoảng 24 giờ kể trên, lời đề nghị hết hạn và Quý khách không còn được hưởng Agoda.com Guarantee trong vấn đề này.

2. Liên lạc và thông báo. Trong trường hợp không có bất kỳ chứng cứ gì ngược lại, mỗi thông báo của Chúng tôi hoặc tin tức truyền đạt khác được gửi đến Quý khách được coi là Quý khách đã nhận được vào ngày và giờ truyền thông báo với xác nhận việc truyền không bị gián đoạn nếu thông báo được gửi thông qua thư điện tử, hoặc vào ngày và giờ mà xác nhận gửi lại bị từ chối sai (chẳng hạn như tình huống thư điện tử được chuyển đến thư mục thư rác hoặc yêu cầu báo là đã nhận được bị từ chối), nhưng bất luận thế nào cũng không muộn hơn 24 giờ sau khi Chúng tôi gửi thông báo bằng cách sử dụng địa chỉ thư điện tử do Quý khách cung cấp. Nếu Quý khách không trả lời thông báo của Chúng tôi đúng với Điều A này thì việc Quý khách đòi hỏi Agoda.com Guarantee sẽ không có hiệu lực.

3. Dịch vụ Đặc biệt. Những dịch vụ được xác định trong đoạn này sẽ có thể áp dụng cho Trường hợp đúng với Agoda.com Guarantee, hoặc trường hợp Chúng tôi chọn để cung cấp những dịch vụ này. Những dịch vụ này có thể được phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi kích hoạt khi Quý khách liên hệ với họ về sự Gián đoạn Chuyến bay. Việc cung cấp những dịch vụ này là hoàn toàn theo ý muốn của Chúng tôi và sẽ cần được phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đồng ý trước và xác nhận, nếu không Quý khách không có quyền yêu sách hợp pháp đối với những dịch vụ đã nêu. Xin lưu ý rằng nếu Chúng tôi nhất trí là sẽ cung cấp những dịch vụ này cho Quý khách, trước tiên Quý khách sẽ cần phải trả tiền cho các dịch vụ này và yêu cầu Chúng tôi hoàn trả bằng cách cung cấp cho Chúng tôi biên lai, chứng minh việc quý khách đã thanh toán cho những dịch vụ như vậy. Tùy theo việc thỏa mãn các điều kiện đã nói ở đây, chúng tôi sẽ trả lại chi phí những dịch vụ mà Quý khách phải chịu trên cơ sở biên lai, lên đến số tiền cụ thể dưới đây:

 1. Chỗ ở Qua đêm – Tùy theo các điều kiện nêu ra dưới đây, Chúng tôi sẽ cung cấp chỗ ở cho Quý khách nếu Chuyến bay đã bị hoãn hoặc hủy mà không báo sớm khiến Quý khách lâm vào cảnh khó khăn tại sân bay, bến xe buýt hoặc nhà ga trong đêm, và Chuyến bay thay thế sẽ nối tiếp sau nửa đêm (12h đêm) và Quý khách sẽ cần ở lại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt trong hơn 8 tiếng. Chúng tôi cũng có thể cung cấp chỗ ở nếu quý khách chấp nhận: (i) Chuyến bay thay thế khởi hành ngày hôm sau do Chúng tôi đề nghị; và (ii) Lời đề nghị đặt phòng khách sạn thay mặt Quý khách do Chúng tôi trả tiền phí tổn.
 2. Phương tiện vận chuyển Thay thế – Nếu Chúng tôi không thể đặt Chuyến bay Nối tiếp vì a) tất cả các Chuyến bay hợp lý đã bán hết và/hoặc b) không có sẵn hành trình như vậy trong ngày được nói đến, Chúng tôi có thể xem xét các sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt khác trong khu vực để tìm các phương án Chuyến bay thay thế. Nếu điều này xảy ra, với điều kiện là tất cả các chi phí đã được phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đồng ý trước, thì Chúng tôi sẽ đóng góp vào chi phí vận chuyển của Quý khách do Quý khách sắp xếp cho việc trung chuyển của Quý khách giữa các sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt. Việc trung chuyển có thể bao gồm tàu hỏa, xe buýt, xe khách hoặc taxi và sẽ bao gồm tất cả các hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua Chúng tôi. Giới hạn tối đa cho phương tiện vận chuyển thay thế này sẽ tương đương với €100 (một trăm Euro), bao gồm tất cả các hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua Chúng tôi.
 3. Bồi thường Bữa ăn và Đồ uống – Nếu Chuyến bay Nối tiếp bị hoãn hơn 4 tiếng thì Chúng tôi sẽ trả phí đồ ăn thức uống với tổng tương đương €10 (mười Euro) mỗi hành khách đã đặt chỗ trên cùng một hành trình thông qua Chúng tôi.

Những chi phí được đề cập trong đoạn 3(2) – Phương tiện vận chuyển Thay thế – và đoạn 3(3) – Bồi thường Bữa ăn và Đồ uống – ở trên sẽ được Chúng tôi quy đổi theo Tỉ giá Hàng ngày Oanda có thể được tìm thấy tại www.oanda.com.

Nếu bất kỳ giải pháp thay thế nào đã nói trên là do Hãng vận tải được chọn đề nghị thì Chúng tôi được miễn tất cả trách nhiệm bồi thường và/hoặc hoàn tiền thêm cho Quý khách.

4. Thời gian xử lý việc đặt chỗ tối thiểu của Chuyến bay Thay thế. Xin lưu ý rằng tình huống Chúng tôi đặt Chuyến bay thay thế cho Quý khách theo Agoda.com Guarantee, Chúng tôi chỉ có thể sắp xếp Chuyến bay trong tình huống có ít nhất 8 tiếng kể từ lần liên lạc ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi đến giờ khởi hành Chuyến bay. Nếu chúng tôi cung cấp quyền lựa chọn Chuyến bay thay thế thì Chúng tôi sẽ dốc hết sức mình để sắp xếp việc đặt chỗ này trong thời gian hợp lý ngắn nhất, tuy nhiên, Chúng tôi không thể đặt bất kỳ Chuyến bay thay thế nào khởi hành ít hơn 8 tiếng sau khi lần liên lạc ban đầu của Quý khách với dịch vụ khách hàng của Chúng tôi.

Điều B. Agoda.com Guarantee – Hoàn tiền, Ngoại lệ, Hạn chế, Đòi bồi thường

1. Chính sách Agoda.com Guarantee. Agoda.com Guarantee có hiệu lực tùy theo các điều kiện sau:

 1. Vé Chuyến bay phải dành cho Chuyến bay mà Chúng tôi đề nghị cho Quý khách. Nếu bất cứ thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã đặt thông qua Chúng tôi được thực hiện mà không có sự trợ giúp của Chúng tôi thì Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng và sẽ không có bất kỳ biện pháp khắc phục nào từ phía Chúng tôi;
 2. Chúng tôi phải nhận được yêu cầu của Quý khách về việc đóng góp một phần cho giá vận chuyển thay thế do Quý khách mua và đã được Chúng tôi đồng ý trước, phù hợp với Điều A này, trong vòng 14 ngày kể từ ngày Quý khách tới Điểm đến theo lịch trình Chuyến bay ban đầu;
 3. Cùng với yêu cầu đóng góp, Quý khách phải trình cho Chúng tôi (a) bản sao rõ ràng và dễ hiểu của biên lai thanh toán, và (b) vé cho Chuyến bay thay thế, một trong số đó phải có ngày và giờ của Chuyến bay và địa điểm khởi hành và đến và dữ liệu liên quan đến các phương tiện vận chuyển khác (nếu có), thông tin về giá và tên của hành khách.

2. Agoda.com Guarantee – Ngoại lệ. Nếu xảy ra bất kỳ điều nào sau đây:

 1. bất cứ thay đổi nào đối với lịch trình Chuyến bay đã mua do Quý khách thực hiện (không thông qua Chúng tôi); và/hoặc
 2. Quý khách thay đổi chi tiết liên lạc với bất kỳ một trong những Hãng vận tải được chọn liên quan đến Đơn đặt chỗ;

Agoda.com Guarantee được mô tả trong Điều A sẽ không áp dụng và Quý khách sẽ không có quyền đòi bồi thường về mặt này. Điều khoản này không ngăn cản Quý khách mua Chuyến bay thay thế miễn là nó phù hợp với Điều khoản và Điều kiện Agoda.com Guarantee. Ngược lại, nếu Quý khách sửa đổi hoặc thay đổi lịch trình Chuyến bay ban đầu trong Đơn đặt chỗ mà không có sự đồng ý trước của phòng dịch vụ khách hàng của Chúng tôi thì Agoda.com Guarantee sẽ không áp dụng cho Quý khách và Chúng tôi sẽ được miễn tất cả trách nhiệm trong trường hợp có bất kỳ vấn đề nào có thể xảy ra trong hành trình tương ứng.

3. Hạn chế của Agoda.com Guarantee – Trường hợp bất khả kháng. Xin thông báo là Agoda.com Guarantee không áp dụng cho các trường hợp Gián đoạn Chuyến bay do các biến cố không thể tránh được ngay cả khi đã thực hiện tất cả các biện pháp hợp lý. Đặc biệt, những hoàn cảnh như vậy có thể xảy ra trong các trường hợp bất ổn chính trị, các điều kiện khí tượng học, các hạn chế và khuyến nghị của chính phủ không hợp với hoạt động của chuyến bay liên quan, các rủi ro về an ninh và sức khỏe, các thiếu sót về an toàn giao thông bất ngờ và các cuộc đình công tác động tới sự vận hành của một công ty hàng không đang vận hành, các hạn chế đáng kể trong vận hành sân bay và/hoặc nhà ga và/hoặc bến xe buýt, cũng như tình trạng phá sản, vỡ nợ hoặc chấm dứt từ 50% tất cả các chuyến bay trở lên của Hãng vận tải được chọn hoặc bất kỳ ảnh hưởng nào khác làm hạn chế hoặc vô hiệu hóa đáng kể khả năng cung cấp dịch vụ của Hãng vận tải được chọn hoặc đang vận hành (dưới đây gọi là “Trường hợp bất khả kháng”). Xin lưu ý rằng trong những trường hợp này Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để đề nghị Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển thay thế khác. Tuy nhiên, Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp cho Quý khách Agoda.com Guarantee hay trang trải các chi phí cho Chuyến bay thay thế và/hoặc phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay chịu ảnh hưởng của Trường hợp bất khả kháng cũng như Chuyến bay chuyển tiếp khác, nếu không được sử dụng do ảnh hưởng của Trường hợp bất khả kháng.

Hạn chế của Agoda.com Guarantee – Chuyến bay và Chuyến bay Nối tiếp được xuất trong một vé máy bay điện tử (PNR).Agoda.com Guarantee của chúng tôi không áp dụng cho một Chuyến bay và/hoặc Chuyến bay Nối tiếp có trong một vé máy bay điện tử (PNR). Hãng vận tải phục vụ những Chuyến bay và Chuyến bay Nối tiếp này hoàn toàn chịu trách nhiệm về tất cả vấn đề có liên quan. Trong những trường hợp này, vui lòng liên hệ trực tiếp với Hãng vận tải được chọn hoặc những hãng hàng không khai thác những Chuyến bay này. Xin lưu ý rằng nếu Quý khách lỡ bất kỳ Chuyến bay nào có Chuyến bay Nối tiếp nằm trong vé máy bay điện tử (PNR) thì vé của Quý khách cho Chuyến bay tiếp theo có thể bị hủy bỏ đúng với chính sách của Hãng vận tải được chọn. Quý khách có trách nhiệm kiểm tra chính sách của từng Hãng vận tải được chọn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về những bất tiện có thể xảy ra.

4. Quy trình hoàn tiền và hình thức hoàn tiền. Nếu Quý khách có quyền nhận bất kỳ khoản đóng góp tài chính nào từ Chúng tôi thì khoản đóng góp đó sẽ được hoàn trả bằng các phương thức sau:

 1. Đối với khoản hoàn trả liên quan đến Chuyến bay: Phương thức thanh toán giống như phương thức Quý khách đã sử dụng để trả Giá đầy đủ cho Chúng tôi (vd: nếu quý khách đã trả tiền cho Đơn đặt chỗ qua thẻ trả tiền thì khoản hoàn tiền sẽ được trả lại vào tài khoản được liên kết với cùng một thẻ trả tiền của Quý khách. Nếu Quý khách đã trả tiền cho Đơn đặt chỗ của mình bằng nhiều phương thức thanh toán thì tiền sẽ được hoàn trả vào tài khoản được liên kết với cùng các phương thức thanh toán của Quý khách theo tỉ lệ tương ứng với tỉ lệ mà Quý khách đã trả Giá đầy đủ ban đầu; và
 2. Đối với khoản hoàn trả không liên quan đến Chuyến bay: Tiền sẽ được hoàn trả cho Quý khách bằng chuyển khoản ngân hàng bằng việc ghi có vào tài khoản tiền gửi của Quý khách. Quý khách sẽ nhận được một thư điện tử từ chúng tôi yêu cầu cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng mà quý khách sẽ cần cung cấp cho Chúng tôi. Việc này có thể mất đến 10 ngày làm việc.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm liên quan đến việc chuyển tiền tới Quý khách, vì quá trình chuyển tiền và trách nhiệm hoàn tiền chỉ thuộc về những tổ chức tài chính chịu trách nhiệm chuyển giao dịch từ Chúng tôi tới Quý khách. Xin lưu ý rằng Chúng tôi có thể đề nghị cho Quý khách các Dịch vụ Bổ sung bao gồm việc xử lý hủy bỏ tất cả các Chuyến bay trong hành trình của Quý khách và yêu cầu hoàn tiền đối với giá của các Chuyến bay này với Hãng vận tải được chọn do Gián đoạn Chuyến bay (vd: nếu Quý khách quyết định không sử dụng bất kỳ phương án nào nói trên được đề nghị cho Quý khách theo Agoda.com Guarantee). Xin lưu ý rằng giá vé Chuyến bay có các yếu tố khác nhau và không phải tất cả đều có thể hoàn tiền, vì vậy ngay cả khi đáp ứng các yêu cầu của Hãng vận tải được chọn về việc hoàn tiền, số tiền được hoàn trả sẽ không giống với Giá đầy đủ đã trả cho Đơn đặt chỗ. Trong trường hợp Quý khách muốn hủy hoặc đổi Chuyến bay không hoàn tiền và không thay đổi được, và Chuyến bay đó sẽ không được sử dụng, thì Quý khách vẫn có thể yêu cầu hoàn các khoản thuế sân bay nhất định được tính vào giá vé cho Chuyến bay cụ thể.

Điều C. Sắp xếp Chuyến bay Nối tiếp

 1. Trong một vài trường hợp Chuyến bay có Chuyến bay Nối tiếp, hoặc vận chuyển tới Điểm đến và quay lại, việc vận tải tới Điểm đến được sắp xếp để xuất vé một chiều liên quan cho từng phần của đường bay, tức từng đường bay tới Điểm đến (hoặc trở về từ Điểm đến). Nếu sự thể là như thế thì xin lưu ý rằng:
  1. Mỗi Chuyến bay có thể phải theo các quy tắc khác nhau, đặc biệt nếu được khai thác bởi một Hãng vận tải được chọn khác;
  2. Khi thay đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, Quý khách Phải lấy hành lý của mình và đích thân ký gửi hành lý cho Chuyến bay tiếp theo; nếu một Chuyến bay một chiều riêng biệt được sử dụng thay vì một Chuyến bay trung chuyển/quá cảnh, nên chú ý rằng đôi khi Chuyến bay đó được khai thác bởi một Hãng vận tải được chọn khác.

Một khi Quý khách ở sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt, Chúng tôi không chịu trách nhiệm bảo đảm rằng Quý khách có thể thực hiện Chuyến bay Nối tiếp có liên quan dựa trên tất cả thông tin sẵn có tại sân bay, nhà ga hoặc bến xe buýt về việc thay đổi cổng, nhà ga, thời gian chuyển tiếp đến cổng, v.v. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ vấn đề nào phát sinh từ việc lỡ Chuyến bay Nối tiếp và/hoặc đi một chuyến bay không chính xác.

Điều D. Định nghĩa và Cách diễn giải

Định nghĩa Trừ khi ngữ cảnh có quy định gì trái lại, các từ và cụm từ sau đây sẽ có nghĩa dưới đây về Agoda.com Guarantee:

 1. Định nghĩa của Thuật ngữ.Những thuật ngữ được in ĐẬM liệt kê phía dưới, và được dùng khắp các Điều khoản và Điều kiện này đề cập tới những điều sau:
  1. Dịch vụ Bổ sung: nghĩa là những dịch vụ do Chúng tôi cung cấp liên quan đến Chuyến bay, bao gồm việc sắp xếp những dịch vụ được đề nghị bởi Hãng vận tải được chọn và/hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, chẳng hạn như bữa ăn ưu tiên, hành lý ký gửi, lựa chọn chỗ ngồi ưu tiên, thay đổi Chuyến bay/tên của hành khách, hủy Chuyến bay, ưu tiên lên máy bay, v.v. Giá đầy đủ chưa bao gồm Phí cung cấp Dịch vụ Bổ sung, trừ khi các Dịch vụ bổ sung này được thêm vào trong quá trình Đặt chỗ. Nếu Dịch vụ Bổ sung được đặt sau khi Đặt chỗ thì Chúng tôi sẽ xử lý các dịch vụ này cho Quý khách với một khoản phí giao dịch bổ sung, nếu có.
  2. Đơn đặt chỗ hoặc Đặt chỗ: nghĩa là quá trình mua Chuyến bay được chọn và kết quả thực sự của quá trình này, bao gồm những việc sau: (i) hoàn thành và gửi cho Chúng tôi những thông tin được yêu cầu (bao gồm Chuyến bay được chọn), (ii) Quý khách chấp nhận các điều khoản và điều kiện có liên quan áp dụng cho Đơn đặt chỗ, (iii) và trả Giá đầy đủ. Bằng cách Đặt chỗ, Quý khách chấp nhận các Điều khoản và Điều kiện này. Đơn đặt chỗ được hoàn tất khi Chúng tôi chấp nhận khoản thanh toán của Quý khách.
  3. Hãng vận tải: nghĩa là một hãng hàng không và/hoặc công ty vận tải đường bộ cung cấp dịch vụ vận tải dựa trên hợp đồng vận tải.
  4. Hợp đồng Vận tải: nghĩa là thỏa thuận vận tải và các dịch vụ liên quan được ký kết giữa Quý khách và Hãng vận tải được chọn.
  5. Điểm đến: nghĩa là sân bay, xe buýt hoặc nhà ga hoặc địa điểm khác mà Quý khách chọn từ các ưu đãi được liệt kê, là điểm đến cuối cùng trên hành trình một chiều theo Đơn đặt chỗ. Việc vận tải tới Điểm đến cũng có thể được sắp xếp cho hai hoặc nhiều Chuyến bay Nối tiếp. Chúng tôi giữ quyền thay đổi bất kỳ điểm đến tạm thời nào nếu điều đó không ảnh hưởng đến khả năng tới Điểm đến cuối cùng.
  6. Chuyến bay hoặc các Chuyến bay: nghĩa là lời đề nghị vận tải bằng đường hàng không hoặc bằng tàu hỏa hoặc bằng xe buýt hoặc các phương tiện vận chuyển khác tới Điểm đến qua Hãng vận tải được chọn. Chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách thông tin về sân bay đi và đến (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) của Chuyến bay, khoảng thời gian Chuyến bay và nhận dạng của Hãng vận tải được chọn. Khoảng thời gian Chuyến bay cũng có thể bao gồm việc tạm dừng kỹ thuật do hãng vận tải khai thác tương ứng thực hiện trong suốt Chuyến bay từ sân bay khởi hành (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) tới sân bay đến (nhà ga hoặc bến xe buýt hoặc địa điểm khác được liệt kê) trên một chặng của hành trình. “Chuyến bay” cũng có thể được sử dụng để chỉ hai hoặc nhiều Chuyến bay tới Điểm đến.
  7. Chuyến bay Nối tiếp: nghĩa là hình thức vận tải yêu cầu ra khỏi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác sẽ cần có tại từng sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác và có thể đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác, hoặc lên máy bay lại, để tới Điểm đến. Trong một vài trường hợp, cũng có thể cần đổi Hãng vận tải được chọn khi đổi máy bay, xe buýt hoặc tàu hỏa, hoặc các phương tiện vận chuyển khác.
  8. Gián đoạn Chuyến bay: nghĩa là việc thay đổi trong lịch trình Chuyến bay, do đó Quý khách sẽ không có đủ thời gian đổi máy bay hoặc các phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối tiếp, điều này tác động tiêu cực đến khả năng tới Điểm đến của Quý khách hoặc giờ Quý khách tới Điểm đến sẽ thay đổi hơn 24 tiếng kể từ giờ đến theo kế hoạch ban đầu, tức là do Gián đoạn Chuyến bay, Quý khách sẽ lỡ Chuyến bay Nối tiếp của mình. Việc đánh giá thời hạn hợp lý để đổi máy bay hoặc phương tiện vận chuyển khác cho Chuyến bay Nối tiếp sẽ được thực hiện riêng lẻ và phù hợp với thời gian chuyển tiếp tiêu chuẩn cụ thể do sân bay hoặc nơi chuyển tiếp khác cung cấp.
  9. Giá đầy đủ: nghĩa là giá mà Chúng tôi tính cho Quý khách đối với việc cung cấp các dịch vụ đặt chỗ của Chúng tôi và giá cho vé Chuyến bay và các dịch vụ có liên quan khác (ví dụ: ưu tiên lên máy bay, hành lý bổ sung, bữa ăn, v.v.) đã đặt với Chúng tôi trong Đơn đặt chỗ.
  10. PNR: nghĩa là Bản ghi Tên Hành khách, là mã nhận biết thông tin đặt vé Chuyến bay, hành khách và hành trình. Nó có thể bao gồm tổ hợp số và/hoặc chữ cái bất kỳ và một PNR có thể bao gồm thông tin về loại vé Chuyến bay, ngày bay, số lượng hành lý và thông tin bố trí ghế liên quan đến một hoặc nhiều Chuyến bay do một hoặc nhiều hãng hàng không hợp tác khai thác. Luôn có thể được tìm thấy PNR trên Vé điện tử hoặc thẻ lên máy bay. Nên chú ý rằng khi di chuyển qua nhiều Chuyến bay, PNR có thể khác nhau giữa các Chuyến bay này. Điều này cũng áp dụng đối với Chuyến bay trở về.
  11. Hãng vận tải được chọn: nghĩa là hãng hàng không cung cấp dịch vụ vận tải bằng đường không hoặc nhà khai thác vận chuyển đường bộ (bằng tàu hỏa hoặc bằng xe buýt) mà Hợp đồng Vận tải được ký kết thông qua việc sử dụng các dịch vụ của Chúng tôi. Quý khách sẽ được biết danh tính của Hãng vận tải được chọn trước khi Quý khách mua Chuyến bay. Chuyến bay có thể bao gồm các dịch vụ của hai hoặc nhiều Hãng vận tải được chọn – trong trường hợp đó, thuật ngữ Hãng vận tải được chọn sẽ được sử dụng để chỉ hãng hàng không và/hoặc nhà cung cấp dịch vụ vận tải khác chở Quý khách qua phần có liên quan của tuyến đường. Xin lưu ý rằng hãng vận tải khai thác thực tế có thể khác với Hãng vận tải được chọn mà Hợp đồng Vận tải đã được ký kết và như vậy, Chúng tôi không có trách nhiệm xác minh danh tính của hãng vận chuyển khai thác tại sân bay hoặc bến xe buýt hoặc nhà ga đối với tuyến đường có liên quan trước giờ khởi hành.
  12. Điều khoản và Điều kiện: nghĩa là các điều khoản và điều kiện của Agoda.com Guarantee đã nêu trong tài liệu này.
Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort