Well Come to Trang An Golf And Resort

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

Cổng thông tin điện tử Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang

THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020

Căn cứ Nghị định số 29/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định số 2259/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020, cụ thể như sau:

  1. HÌNH THỨC TUYỂN DỤNG:
  1. Áp dụng trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức.
  2. Tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển.

II. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG: 41 chỉ tiêu, cụ thể:

2.1. Bảo tàng tỉnh:

– Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020: 05 chỉ tiêu.

– Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển: 05 vị trí, gồm:

+ 01 Kỹ thuật viên

+ 04 Nhân viên nghiệp vụ

2.2. Thư viện: 03 chỉ tiêu, gồm 03 Thư viện viên

– Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020: 03 chỉ tiêu.

– Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển: 03 vị trí, gồm:

+ 03 Thư viện viên.

2.3. Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu TDTT:

– Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020: 15 chỉ tiêu.

2.3.1. Chỉ tiêu tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức: 05 vị trí, gồm:

+ 01 HLV môn võ cổ truyền;

+ 01 HLV môn Kickboxing;

+ 01 HLV Silat;

+ 01 HLV Boxing;

+ 01 HLV Vovinam.

2.3.2. Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển: 10 vị trí, gồm:

+ 02 Viên chức phòng huấn luyện;

+ 01 Hướng dẫn viên môn Fitness; 01 Hướng dẫn viên xe đạp;

+ 01 Chuyên viên Y sinh;

+ 01 Huấn luyện viên các môn: Karatedo, Boxing, Điền Kinh, Taekwondo và Thủ môn.

2.4. Ban quản lý Khu lưu niện Chủ tịch Tôn Đức Thắng:

– Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020: 02 chỉ tiêu.

– Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển: 02 vị trí, gồm:

+ 01 Quản trị mạng;

+ 01 Viết bài, tuyên truyền.

2.5. Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh:

– Chỉ tiêu tuyển dụng năm 2020: 16 chỉ tiêu.

2.5.1. Chỉ tiêu tiếp nhận đối với các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng viên chức: 05 vị trí, gồm:

+ 01 Diễn viên múa;

+ 04 Diễn viên hát.

2.5.2. Chỉ tiêu tuyển dụng thông qua hình thức xét tuyển: 11 vị trí, gồm:

+ 02 Kế toán

+ 03 Phương pháp viên

+ 01 Kỹ thuật điện

+ 02 Nhạc công

+ 01 Kỹ thuật âm thanh

+ 01 Đạo diễn

+ 01 Thủ quỹ

(Chi tiết về nhu cầu tuyển dụng, vị trí tuyển dụng xem phụ lục kèm theo Quyết định số 2259/QĐ-UBND, ngày 23 tháng 9 năm 2020 của UBND tỉnh An Giang).

III. ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN TUYỂN DỤNG

  1. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ;

3.2. Điều kiện bổ sung đối với xét tuyển trường hợp đặc biệt

a) Các trường hợp có ít nhất 05 năm công tác ở vị trí việc làm yêu cầu trình độ đào tạo đại học trở lên phù hợp với yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng và có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc (không kể thời gian tập sự, thử việc, nếu có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không liên tục mà chưa nhận trợ cấp bảo hiểm xã hội một lần thì được cộng dồn), gồm:

– Người ký hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật làm công việc chuyên môn, nghiệp vụ trong đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên, chi đầu tư và đơn vị sự nghiệp công lập tự bảo đảm chi thường xuyên hoặc đơn vị sự nghiệp ngoài công lập;

– Người hưởng lương trong lực lượng vũ trang (quân đội, công an) và người làm công tác cơ yếu;

– Cán bộ, công chức cấp xã;

– Người đang làm việc tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

b) Người có tài năng, năng khiếu đặc biệt phù hợp vị trí việc làm trong các ngành, lĩnh vực: Văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao, ngành nghề truyền thống.

c) Trường hợp đã là cán bộ, công chức, viên chức, sau đó được cấp có thẩm quyền đồng ý chuyển đến làm việc tại lực lượng vũ trang, cơ yếu, tổ chức chính trị – xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, doanh nghiệp mà Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.

3.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

4.1. Đối với người đăng ký xét tuyển

a) Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ vào một vị trí việc làm (nếu đăng ký thi tuyển vào từ 02 vị trí trở lên sẽ bị loại khỏi danh sách dự tuyển), người đăng ký phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu.

b) Người đăng ký dự tuyển chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, tính hợp pháp, hợp lệ của các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Trường hợp hành vi gian lận trong kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, hợp lệ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ đề nghị cơ quan có thẩm quyền hủy kết quả trúng tuyển.

c)Người đăng ký dự tuyển viên chức nộp trực tiếp Phiếu đăng ký, lệ phí tuyển dụng tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở VHTTDL có nhu cầu tuyển dụng viên chức hoặc gửi thông qua đường Bưu chính.

4.2. Đối với người đăng ký xét tuyển trường hợp đặc biệt

a) Đơn đăng ký dự tuyển trường hợp đặc biệt theo mẫu số 01 của Thông tư số 15/2012/TT-BNV ngày 25/12/2012 của Bộ Nội vụ kèm theo Kế hoạch này.

b) Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng (tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

c) Bản sao các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập và thành tích đạt được từ hạng Nhất đến hạng Ba mang tính chất toàn quốc, Cá nhân đạt giải Huy chương vàng Khu vực (đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật); tính chất khu vực Đông Nam Á, Châu lục và Thế giới (đối với lĩnh vực thể dục thể thao) của tài năng, năng khiếu đặc biệt theo yêu cầu của vị trí dự tuyển, được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt (trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

d) Bản sao giấy khai sinh có chứng thực.

đ) Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định (có thời hạn trong 12 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển).

e) Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên(nếu có) được cơ quan tổ chức có thẩm quyền chứng thực.

g) 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ tên và ngày tháng năm sinh).

h) Ngoài các thành phần hồ sơ nêu trên, người đăng ký xét tuyển trường hợp đặc biệt nộp bổ sung: Bản tự nhận xét, đánh giá về phẩm chất chính trị, đạo đức, trình độ năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng (nếu có); bản nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, đơn vị nơi người đăng ký xét tuyển công tác; các bản hợp đồng lao động; bản sao sổ bảo hiểm xã hội được cơ quan có thẩm quyền chứng thực và bản kê khai quá trình đóng Bảo hiểm xã hội.

V. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐIỂM ƯU TIÊN

1. Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

2. Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

3. Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2.

VI. LỆ PHÍ XÉT TUYỂN

Lệ phí: 500.000 đồng/hồ sơ

Thực hiện theo Thông tư số 228/2016/TT-BTC, ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ Tài chính về Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.

VII. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM:

7.1. Thời gian: Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển là 30 ngày, kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2020 đến ngày 30 tháng 10 năm 2020.

7.2. Địa điểm:

Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ thứ hai đến thứ sáu) tại Văn phòng các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có nhu cầu tuyển dụng năm 2020.

Các thông tin chi tiết liên quan đến tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2020 được niêm yết công khai tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, tại đơn vị sự nghiệp có nhu cầu tuyển dụng và trên trang thông tin điện tử tại địa chỉ http://sovhttdl.angiang.gov.vn trong thời gian nhận hồ sơ./.

Tải về: http://media.angiang.gov.vn/SoVHTTDL-Portal/File-Dinh-Kem/thongbao/2020/10/PHU LUC TUYEN DUNG.xls

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort