Lý Thuyết Quang Hợp Và Năng Suất Cây Trồng & Bài Tập Trắc Nghiệm

Lý Thuyết Quang Hợp Và Năng Suất Cây Trồng & Bài Tập Trắc Nghiệm
Lý Thuyết Quang Hợp Và Năng Suất Cây Trồng & Bài Tập Trắc Nghiệm

1. Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

– Theo nghiên cứu, quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất của cây trồng, khoảng 5 – 10% là các chất dinh dưỡng khoáng.

– Năng suất sinh học: được định nghĩa là tổng hàm lượng chất khô được tích luỹ mỗi ngày trên 1 hecta diện tích gieo trồng trong suốt thời gian sinh trưởng.

– Năng suất kinh tế: được định nghĩa là 1 phần của năng suất sinh học được tích luỹ trong cơ quan chứa sản phẩm (hạt, quả, củ,…) có giá trị kinh tế cao đối với đời sống con người.

– Hệ số kinh tế: Tỉ lệ % giữa năng suất kinh tế và năng suất sinh học.

quang hợp và năng suất cây trồng lớp 11

2. Tăng năng suất cây trồng thông qua sự điều khiển quang hợp

Dựa theo sinh lý quang hợp ở cây trồng, người nông dân đã có những cách tăng năng suất cây trồng thông qua các cách sau.

2.1. Tăng diện tích lá

  • Tăng diện tích hấp thu ánh sáng của lá dẫn tới tăng cường độ quang hợp nhờ đó làm tăng cường tích lũy các chất hữu cơ ở trong cây → tăng năng suất cây trồng.

  • Điều khiển sự tăng diện tích bộ lá bằng các biện pháp như: Bón phân, tưới tiêu nước hợp lý, thực hiện những kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với loài và giống cây trồng.

  • Trị số về diện tích của lá ảnh hưởng lớn đến quá trình quang hợp. Ví dụ: trị số cực đại của diện tích lá ở các loài cây lấy hạt là 3 – 4 (30.000 – 40.000 m2 lá/ha); đối với các loài cây lấy củ và rễ có trị số này là 4 – 5,5.

2.2. Tăng cường độ quang hợp

Cường độ quang hợp thể hiện được hiệu suất hoạt động của bộ máy quang hợp của lá cây, có ảnh hưởng quyết định đến việc tích lũy chất khô và năng suất cây trồng.

Để có thể tăng cường độ quang hợp, người dân có thể thực hiện các cách dưới dưới đây:

  • Thực hiện các biện pháp kỹ thuật như: tưới tiêu nước, bón phân hợp lí, chăm sóc tốt tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời một cách hiệu quả.

  • Lựa chọn và tạo ra mới các giống cây trồng mới có cường độ quang hợp cao.

2.3. Tăng hệ số kinh tế

Người dân có thể tăng hệ số kinh tế của cây trồng bằng các biện pháp chọn giống và bón phân như sau:

  • Tuyển chọn các giống cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế (hạt, củ, quả,…) với tỉ lệ cao.

  • Thực hiện các biện pháp kỹ thuật như bón phân hợp lí, ví dụ với cây công nghiệp cần bón đủ kali để giúp tăng sự vận chuyển sản phẩm quang hợp vào hạt, củ, quả.

See also  Loại cây dược liệu dễ trồng mang lại thu nhập khủng cho nông dân

quang hợp và năng suất cây trồng lý thuyết

3. Mối quan hệ giữa quang hợp và năng suất cây trồng

  • Quang hợp quyết định 90 – 95% tới năng suất cây trồng

  • Có thể nhờ vào ảnh hưởng sinh lý của quang hợp mà có thể tăng năng suất cây trồng nhờ điều khiển quang hợp.

Tham khảo ngay bộ sổ tay tổng hợp kiến thức, các phương pháp và kỹ năng làm mọi dạng bài trong đề thi THPT Quốc gia

4. Những câu hỏi thường gặp về quang hợp và năng suất cây trồng

4.1. Tại sao nói quang hợp quyết định năng suất cây trồng?

Quang hợp là quá trình cơ bản quyết định năng suất cây trồng: Tổng số chất khô do quang hợp tạo ra chiếm 90 – 95% tổng số chất khô của thực vật. Phân tích thành phần hoá học có trong sản phẩm thu hoạch của cây trồng, ta sẽ được các số liệu như sau: O: 42 – 45%, C: 45%, H: 6,5% chất khô. Tổng lại ba nguyên tố này chiếm tới 90 – 95% khối lượng chất khô. Phần còn lại có 5 – 10% là các nguyên tố khoáng. Qua đó ta thấy là 90 – 95% sản phẩm thu hoạch của cây lấy từ và thông qua hoạt động quang hợp.

Quang hợp quyết định năng suất cây trồng

4.2. Quang hợp quyết định bao nhiêu phần trăm năng suất cây trồng?

Như câu hỏi ở trên cho ta thấy quang hợp quyết định năng suất cây trồng, vì vậy chúng ta có thể khẳng định rằng: Quang hợp quyết định 90 – 95% năng suất cây trồng.

Quang hợp quyết định 90 - 95% năng suất cây trồng

5. Một số bài tập trắc nghiệm về quang hợp và năng suất cây trồng

Nhằm phục vụ mục đích củng cố bài học, dưới đây là một số câu hỏi quang hợp và năng suất cây trồng trắc nghiệm về bài học.

Câu 1. Quang hợp quyết định khoảng

A. 90 – 95% tới năng suất của cây trồng.

B. 80 – 90% tới năng suất của cây trồng.

C. 60 – 70% tới năng suất của cây trồng.

D. 70 – 80% tới năng suất của cây trồng.

Câu 2. Năng suất kinh tế là

A. toàn bộ năng suất sinh học mà được tích lũy ở trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của mỗi loài cây.

See also  Những cây cảnh “tạo dáng”... trong chum

B. 2/3 năng suất sinh học mà được tích lũy ở trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của mỗi loài cây.

C. 1/2 năng suất sinh học mà được tích lũy ở trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của mỗi loài cây.

D. một phần của năng suất sinh học mà được tích lũy ở trong các cơ quan chứa các sản phẩm có giá trị kinh tế đối với con người của mỗi loài cây.

Câu 3. Tổng lượng chất khô tích lũy được … được gọi là năng suất sinh học được tính (Điền vào chỗ trống)

A. mỗi giờ trên 1 ha gieo trồng trong suốt quá trình sinh trưởng.

B. mỗi tháng trên 1 ha gieo trồng trong suốt quá trình sinh trưởng.

C. mỗi phút trên 1 ha gieo trồng trong suốt quá trình sinh trưởng.

D. mỗi ngày trên 1 hecta gieo trồng trong suốt quá trình sinh trưởng.

Câu 4. Cho các biện pháp dưới đây:

(1) Tăng diện tích lá để hấp thụ ánh sáng làm tăng cường độ quang hợp dẫn đến việc tăng tích lũy các chất hữu cơ trong cây tăng năng suất cây trồng.

(2) Điều khiển việc tăng diện tích bộ lá nhờ các biện pháp như: bón phân, tưới tiêu nước hợp lý, thực hiện nhiều kỹ thuật chăm sóc phù hợp đối với từng loại và giống cây trồng.

(3) Điều tiết hoạt động quang hợp của lá cây bằng cách áp dụng những biện pháp kỹ thuật về chăm sóc, bón phân, tưới tiêu nước hợp lý, phù hợp đối với từng loài và giống cây trồng. Mục đích là tạo điều kiện cho cây hấp thụ và chuyển hóa năng lượng mặt trời có hiệu quả tối đa.

(4) Trồng cây với mật độ cây trồng dày đặc mục đích là cây có thể nhận được nhiều ánh sáng cho quá trình quang hợp.

(5) Sử dụng các bộ phận của cây có sự phân bố sản phẩm quang hợp vào các bộ phận có giá trị kinh tế với tỷ lệ cao (hạt, quả, củ,…) tăng hệ số kinh tế của cây trồng.

(6) Các biện pháp nông – lâm: sinh bón phân hợp lý.

Những biện pháp nào trên đây được sử dụng nhằm mục đích để tăng năng suất cây trồng thông qua việc điều tiết quá trình quang hợp?

A. (1), (2) và (3). B. (1), (2), (3) và (4).

See also  Steelers news: Ben Roethlisberger bashes coaching, Najee Harris chimes back, and more

C. (1), (2), (3), (5) và (6). D. (3) và (4).

Câu 5: Trong số các câu sau, đâu là định nghĩa đúng nhất thuật ngữ ”tăng cường sinh học”?

A. Trồng cây xung quanh các cây ngũ cốc

B. Sử dụng nhiều phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tiên tiến, hiện đại làm tăng năng suất cây trồng

C. Làm ruộng ở những vùng là thung lũng (có núi bao quanh)

D. Nhân giống các cây ngũ cốc và các cây trồng khác để tăng mức độ dinh dưỡng

Câu 6: Theo nghiên cứu, năng suất của cây trồng thì tỉ lệ thuận với

A. Cường độ hô hấp sáng

B. Cường độ quang hợp

C. Điểm bù ánh sáng

D. Điểm bù CO2

Câu 7: Tinh bột là sản phẩm của quang hòa ở cây xanh và được dự trữ vào trong các loại hạt, củ, quả,… Trong các loại nông sản sau đây: hạt gạo, hạt lúa mạch, củ khoai lang, củ sắn, loại nào có chứa hàm lượng tinh bột là cao nhất?

A. Hạt lúa mạch.

B. Hạt gạo tẻ.

C. Củ khoai lang.

D. Củ sắn.

Câu 8: Loài nào trong các loài sau đây có hàm lượng cacbohydrat cao nhất?

A. Ổi B. Bắp cải C. Chuối D. Quả táo

Câu 9: Rễ của …………… là ăn được.

1. Khoai tây 2. Củ cải 3. Củ cải 4. Yam

Chọn câu trả lời đúng nhất:

A. 2, 3, 4 B. 1, 2, 3 C. 2, 4 D. 1, 3

Câu 10: Hiệu quả của quá trình quang hợp về mặt hóa học là quá trình khử, dẫn đến việc hình thành những sản phẩm nào sau đây?

A. Cacbon điôxit và cacbohydrat

B. Cacbon điôxit và protein

C. Khí Oxy và cacbohydrat

D. Khí Oxy và năng lượng ATP

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

A

D

D

C

D

B

B

C

A

C

Quá trình quang hợp ở cây trồng là quá trình quan trọng đối với sự sống của cây và nó ảnh hưởng rất lớn tới năng suất cây trồng. Quang hợp và năng suất cây trồng lớp 11 là một phần kiến thức rất bổ ích trong trong ngành nông – lâm nghiệp và cũng thường được hỏi trong phần sinh học lớp 11. Để ôn thi đạt hiệu quả tối đa, các em có thể truy cập vào trang web Vuihoc.vn để có thể đăng ký tài khoản hoặc liên hệ ngay qua trung tâm hỗ trợ của VUIHOC để ôn tập và nắm bắt được thật nhiều kiến thức nhé!

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort