Phân biệt cổ phiếu trái phiếu tín phiếu kỳ phiếu

Phân biệt cổ phiếu trái phiếu tín phiếu kỳ phiếu
Phân biệt cổ phiếu trái phiếu tín phiếu kỳ phiếu

Trái phiếu, kỳ phiếu, vận đơn đều là các loại chứng chỉ nợ. Tuy nhiên không phải ai cũng có thể phân biệt được chúng nên trong bài viết dưới đây chúng tôi sẽ tổng hợp những khái niệm cơ bản nhất để có thể phân biệt được chúng.

th?id=OIP

1. Trái phiếu

Người phát hành có thể là một công ty (corporatetrái phiếu), cơ quan chính phủ như Kho bạc (Treasurytrái phiếu), Nhà nước (công trái hay trái phiếu chính phủ). Tổ chức phát hành sẽ chỉ định thời hạn và lãi suất, v.v. Người mua trái phiếu, hoặc người nắm giữ trái phiếu, có thể là một cá nhân, một công ty hoặc chính phủ. Trên trái phiếu có thể ghi tên người sở hữu trái phiếu (trong trường hợp này gọi là trái phiếu ghi danh) hoặc không ghi tên (trái phiếu vô danh). Thời hạn có thể dưới 1 năm (trái phiếu ngắn hạn) hoặc dài hơn (5, 7 hoặc 10 năm,…)

2. Tín phiếu

Là chứng nhận nợ của một cá nhân, một công ty mà các bên cùng thỏa thuận với nhau về điều kiện (ghi rõ số vốn thời hạn trả nợ và tỷ suất lợi nhuận trên vốn). Là giấy tờ có giá do chính phủ, ngân hàng nhà nước hoặc công ty phát hành, mục đích huy động vốn ngắn hạn (dưới 1 năm). Ngành ngân hàng sử dụng thuật ngữ chứng chỉ tiền gửi của khách hàng…

See also  Astro do Patriots com contrato de US$ 54 milhões revela sua maior dica financeira

3. Kỳ phiếu

Là loại bảo đảm trong đó người ký phát cam kết trả một số tiền nhất định vào một ngày nhất định cho người thụ hưởng được chỉ định trên kỳ phiếu hoặc theo lệnh của người thụ hưởng để trả cho người khác. Thanh toán một số tiền nhất định vô điều kiện và ghi rõ tên người thụ hưởng. Xét về bản chất, kỳ phiếu là một loại nghĩa vụ ngắn hạn, có kỳ hạn trong khoảng 1 năm nhưng không quá 7,8 năm và thường được phát hành bởi các ngân hàng thương mại. Kỳ hạn ngắn hơn là sự khác biệt chính giữa kỳ phiếu và trái phiếu. Kỳ phiếu (và hối phiếu) dùng để thanh toán cho người xuất nhập khẩu.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort