[PC] DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends – Complete Edition (2014)

[PC] DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends – Complete Edition (2014)
[PC] DYNASTY WARRIORS 8: Xtreme Legends – Complete Edition (2014)

Bạn nào đi qua rồi chơi lại cũng được, còn nếu bạn nào muốn lấy từ khi bắt đầu chơi không cần phải chơi lại thì hãy đi FREE MODE màn 1 của Shu để mở màn Yellow Turban’s Rebellion phe Zhang Jiao => Luyện Guan Yu tới lv26 hoặc hơn (có thể) để max rank vũ khí và có 3 musou, xong thì farm thêm 1 vũ khí bất kỳ có thuộc tính là Cyclone (lv của skill bất kỳ)… + đi phe Shu chế độ Hard đến màn Hu Lao gate thì làm nv để lấy 5 Stars Weapon của Guan Yu => từ đây có thể dùng vk này của Guan Yu để các tướng khác lấy 5 Stars Weapons dễ dàng (Godly Dragon của Guan Yu có Cyclone lv10)

Vũ khí của nhân vật nào thì phải do nhân vật đó lấy – vũ khí nhân vật đó có thể cầm bất kỳ để lấy 5 Stars weapon – không nhất thiết phải cầm Ex_weapon

Skill 4 ô cho tướng (theo mình là phù hợp để farm Lv và farm vũ khí): Slot 1: Accuracy – Tăng tỷ lệ Crit Dmg (cách tăng chỉ số skill: giết 1 officer mà không bị mất chain(Combo)) Slot 2: Quick Leaner – Tăng EXP (Cách tăng chỉ số skill: giết 1 officer có tình trạng bất kỳ: trúng độc, đóng băng, bị thiêu) Slot 3: Fortune Hunter – Tăng chỉ số Luck (farm vũ khí mạnh) (Cách tăng chỉ số skill: giết 1 officer với chỉ số K.O count nhất định) Slot 4: Mighty Roar – Tăng Dmg khi đánh với tướng (Cách tăng chỉ số skill: giết 1 officer bằng strom rush)

Phe Shu:

Màn 1 – The Yellow Turban’s Rebellion – Star1:cứu nông dân (ở thành giữa map) => ảnh hưởng: sẽ có Zhang Jiao làm viện binh ở Battle of Fan Castle – Star2: hoàn thành màn.

Màn 2 – Battle of Hulao Gate – Star không có – 5_Stars weapons: Guan Yu – Godly Dragon => giết Hua Xiong và Lu Bu trong 12p.

Màn 3 – Battle of Xu Province – Star1: Giết 4 đội quân rút về sau khi có lệnh rút (sẽ có thông báo về việc rút quân) – Star2: không cần giết quân rút binh => ảnh hưởng: mở Guan Du. Interception – 5_Stars weapons: Liu Bei – Heavenly Sword => giết Zhang Liao và Xu Huang không cho vào thành, giết quân dùng hỏa công (tất cả tướng và lính)

Màn 3* – Guan Du Interception – Star không có

Màn 4 – Battle of Xin Ye – Star không có – 5 Stars weapons: Xu Shu – giết Cao Ren, Zhang He, Li Dian, Yue Jin trong 8p – chi tiết: vừa vào chiếm 2 garrison, xong chạy vào trân 8 cổng, làm theo ô nhiệm vụ màu xanh – giết nhanh lẹ Cao Ren và Zhang He – xong đua về main camp giết Li Dian và Yue Jin là có weapon.

Màn 5 – Batte of Chang Ban – Star không có – 5_Stars weapons: Zhang Fei – giết Jia Xu và 4 Peasants phải còn sống cho tới khi giết xong Jia Xu

Màn 6 – Battle of Chi Bi – Star: Cứu Xu Shu => ảnh hưởng: mở Xu Shu ở Battle of Cheng Du và ở Battle of Fan Castle – 5_Stars weapons: Zhuge Liang – không cho bất kỳ tướng địch nào vào khu vực cầu gió => giết hết, sau khi cầu gió thành công thì có thuyền Sima Yi đến, giết Sima Yi.

Màn 7 – Battle of Cheng Du – Star: Ngăn không cho Pang Tong bị phục kích => vào trận hãy đánh thẳng vào thành có bục nhảy ở giữa,xong leo lên bục giết tướng phục kích mà không cần đi vào gò Lạc Phượng (đi vào Pang Tong sẽ bị phuc kích) => ảnh hưởng: có Pang Tong ở Battle of Fan Castle – 5_Stars weapons: Pang Tong – chiếm Luo Castle (ở giữa map) trong 5p

Màn 8 – Battle of Mt.Ding Jun – Star: giết Cao Xiu => ảnh hưởng: có ảnh hưởng đến Battle of Fan Castle – 5_Stars weapon: Huang Zhong – trước khi Cao Cao tới, giết hết 5 tướng và làm xong nhiệm vụ phục bịnh từ đỉnh núi.

Màn 9 – Battle of Fan Castle – Star: mở hết các star ở trước => ảnh hưởng: chia game 2 hướng history và what-if – 5 Stars weapons: + Guan Suo (history) – giết viện binh của Wu trong 4p (tính từ khi chúng xuất hiện) + Guan YinPing (what-if) – giết viện binh Wu trong 5p (tính từ khi chúng xuất hiện)

HISTORY:

Màn 10: Battle of Yi Ling – Star không có – 5 Stars weapons: Zhao Yun – không cho Han Dang đốt rừng, giết Gan Ning, Zhou Tai, Ling Tong trong 9p từ khi Liu Bei xuất hiện đánh Lu Xun (sau khi ngăn hỏa công thành công)

Màn 11: Battle of Tian Shui – Star không có – 5 Stars weapons: Xing Cai – chiếm 2 thành An Ding và Nam An trước khi Jiang Wei đến 2 thành đó

Màn 12: Battle of Jie Ting – Star1: cứu hết 3 tướng trong 3 thành giữa map => ảnh hưởng: mở màn Battle of Chen Cang – 5_Stars weapons: Yue Ying – giết 300 lính và cứu 3 tướng trong 3 thành giữa map trong 5p

Màn 12*: Battle of Chen Cang – Star: phát hiện phục binh trước khi Zhang Bao vào thành (vào màn, đánh đến khi dùng xe bắn đá bắn bể cổng thành đầu tiên, xong chạy xe bắn đá vào thành, quẹo con hẻm bên trái, đi hết hẻm, nhìn tay phải có bức tường bị nứt, dùng xe bắn đá bắn bể, xong giết hết tướng ngoài thành, rồi chạy vào 2 ô vuông trái và phải của thành mà Zhang Bao sẽ vào trước khi nó vào) => ảnh hưởng: nếu giết được phục binh – không có cutscene Zhang Bao không chết, nếu không giết được – có cutscene Zhang Bao chết – 5 Stars weapons: Guan Xing – giết Xiahou Wei trước khi quân Wei biết kế hoạch của mình

Màn 13: Battle of Wu Zhang Plain – Star1: giết Messenger ở 2 cổng tây bắc và đông bắc => ảnh hưởng: mở dài cutscene hết màn, Zhuge Liang sẽ phát biểu trước khi chết – Star2: không giết Messenger => ảnh hưởng: Cutscene Zhuge Liang chết chứ không có phát biểu – 5_Stars weapons: Wei Yan – giết Sima Shi và Sima Zhao trong 12p + Ma Dai – làm hết nhiệm vụ ban đầu và giết 2 messenger mà không có tướng nào phe mình chết (trừ Zhuge Liang)

What-If:

Màn 9b: Battle of Lu Kou – Star: Thành công trong việc phục kích Lu Xun và Lu Meng (vào màn đi chiếm hết khoảng 6-7 thành để phát hiện tướng phục binh hỏa công, xong chạy ra thành giữa cuối cùng mà phát hiện hỏa công, giết hết, chờ Lu Xun xuất hiện và vào thành mình đang đứng => giết. Xong chạy thẳng ra leo lên thang rồi giết 2 tướng xuất hiện 2 bên, xong chạy đường vòng ra phía sau Lu Meng => giết) => ảnh hưởng: có Lu Xun và Lu Meng làm viện binh ở màn 10b – 5_Stars weapons: Zhang Bao – ngăn tất cả tướng dùng hỏa công của Wu trong 7p.

màn 10b: Assault on Chang An – Star1: Giết Xiahou Mao trước khi Guo Jia đến => ảnh hưởng: mở màn 10c – 5_Stars weapons: Ma Chao – cứu chị/em gái của nữ hầu vừa vào màn trong 5p (vào màn, giết 2 tướng, mở cổng, đi theo ô xanh nhiệm vụ giết, chạy ra chỗ Zhang He, giết Zhang He và 1 tướng phụ là xong)

màn 10c: Pacification of Nan Zhong – Star1: giết Zhu Rong 3 lần => ảnh hưởng: Meng Huo và Zhu Rong làm viện binh ở màn 11b – 5_Stars weapons: + Guan Ping – giết Yang Feng và chiếm căn cứ ném đá trong 5p (vào màn, giết hết tướng để mở cổng, xong chạy đua ra căn cứ ở trên đầu main camp mình, giết Yang Feng rồi chiếm căn cứ) + Bao Sanniang – Giết Meng Huo 2 lần trong 8p (vào màn, giết Meng Huo lần 1, xong chạy chiếm thành mở xe cọp, chiếm thành giữa, xong chạy đua thẳng qua hồ độc ra con đường giữa map đánh, Meng Huo liền xuất hiện => giết)

See also  Lộ diện mẫu boots "Chạy Ngay Đi" đồng sáng tạo với Sơn Tùng M-TP, làm từ da thật nhập Ý, chỉ có 4 đôi trên toàn quốc

Màn 11b: Invasion of Luo Yang – Star không có – 5_Stars weapons: Jiang Wei – thoát khỏi Luo Yang trong 10p từ khi cổng Luo Yang đóng (vào màn đánh qua cổng 1 bình thường, khi qua cổng 2 thì cổng đóng, cố gắng giết nhanh và chạy thật nhanh theo nhiệm vụ, tới khi giết Sima Zhao là xong *cố gắng làm trong 10p*)

Màn 12b: Subjugation of Wei – Star không có – 5_Stars weapons: Liu Shan – giết Zhang Liao, Li Dian và Yue Jin trong 10p (làm theo nhiệm vụ màn, tới khi gặp 3 tướng Zhang Liao, Li Dian và Yue Jin thì giết nhanh chóng là xong).

Phe Jin:

Màn 1: Pursuit at Wu Zhang Plain – Star không có – 5_Stars weapons: Sima Yi – giết 300 lính và Zhang Yi, Zhang Zhi và She Du/Shi Du

Màn 2: Battle of Xiang Ping – Star không có – 5_Stars không có

Màn 3: Battle of Mt. Xing Shi – Star không có – 5_Stars không có

Màn 4: Zheng Shi Coup – Star1: giết Cao Shun, Cao Yi và He Yan trước khi giết Cao Shuang

Màn 4*: Xiahou Ba’s Escape – Star1: giết Jiang Wei trước khi hắn gặp được Xiahou Ba => ảnh hưởng: Xiahou Ba sẽ chọn được ở màn 5, ảnh hưởng màn Battle of Xu Chang – 5_Stars weapons: Guo Huai – trong 8p giết hết tướng Shu trên đường mình đi và thành công trong việc làm chậm Xiahou Ba

Màn 5: Battle of Dong Xing – Star1: tất cả tướng còn sống tới hết màn => ảnh hưởng: mở màn 5* – 5_Stars không có

Màn 5*: Battle of He Fei Castle – Star1: thành công trong việc thủ thành=> ảnh hưởng: ảnh hưởng màn Battle of Xu Chang – 5_Stars weapons: Zhuge Dan – trong vòng 5p sau khỉ mở cổng ra ngoài, dụ Zhuge Ke ra khỏi thành chính

Màn 6: Battle of Mt.Tie Long – Star1: Ngăn Guo Huai bị thương => ảnh hưởng: Guo Huai sẽ chọn được ở màn 7, ảnh hưởng màn Battle of Xu Chang (vào màn chạy theo con đường nhỏ, cứu tướng ở góc phải màn hình, xong chạy ra ngoài giết hết tướng, khi thấy Xing Cai nói chuyện thì đua lên giết và đánh chết hết xe gỗ vận chuyển, xong men theo con đường nhỏ phía nam đi lên cứu Guo Huai bình thường) – 5_Stars không có

Màn 7: Wen Qin’s Rebellion – Star1: giết Wen Qin và Wen Yang sau cùng => ảnh hưởng: ảnh hưởng Battle of Xu Chang, có Wen Yang làm allied trong Battle of Xu Chang – 5_Stars weapons: Sima Shi – khi Wen Yang xuất hiện lần đầu, về main camp trong 1p (vào màn đi qua 1 trong 2 ô nhiệm vụ thì Wen Yang xuất hiện -> về main camp (sẽ có 5 Stars nếu dưới 1p) -> đi theo con đường bên trái đánh bình thường, Wen Yang xuất hiện lần 2, đua về giết -> giết officer đầu sau đợt lệnh charge1 của Wen Yang -> giết officer sau đợt lệnh charge 2 của Wen Yang -> đi vòng ra phía sau thành của Wen Qin, giết lính gác mở cổng, để Sima Shi nói chuyện xong với Wen Yang rồi hãy giết Wen Qin và Wen Yang)

Màn 8: Battle of Xu Chang – Star1: mở hết các star trước => ảnh hưởng: mở chế độ history và what-if – 5_Stars không có

HISTORY:

Màn 9: Zhuge Dan’s Rebellion – Star không có – 5_Stars không có

Màn 10: Emperor’s Uprising – Star không có – 5_Stars không có

Màn 11: Battle of Tao Yang – Star không có – 5_Stars weapons: Zhong Hui – giết Hu Ji, Liao Hua và Zhang Yi trong vòng 5p từ khi Xiahou Ba chạy trốn (dời main camp)

Màn 12: Battle of Jian Ge – Star không có – 5_Stars weapons: Deng Ai – thành công trong chiến thuật dụ địch từ núi xuống và giết Jiang Wei trong 8p

Màn 13: Battle of Cheng Du – Star không có – 5_Stars weapons: Sima Zhao – sau khi giết Liu Shan và Jiang Wei lần 1, giết Jiang Wei và Guan Suo ở thành chính trong 7p (7p tính từ khi giết Liu Shan và mở thành) (vũ khí của Sima Zhao hơi khó lấy – nên có vũ khí có skill Cyclone hỗ trợ giết tướng, sau khi giết Liu Shan và mở thành xong thì chạy đua ra thành góc phải màn hình, sẽ có YinPing xuất hiện và nhiều tướng phụ -> lure cả đám bật Rage lên xong 1 phát Rage Musou là xong (không cần bật Rage càng tốt) -> thành mở – giết Yue Ying -> chạy ra giữa thành chính phe Shu đợi rồi giết Ma Dai và 2 tướng phụ -> đi vào 1 trong 2 cổng thành mở sau khi giết Ma Dai, bật Rage lên (nếu có) giết Jiang Wei/Guan Suo – lưu ý: 2 tên này sẽ hồi máu và có buff atk tăng nếu như ta k giết được trong 1 lần ra chiêu, giết xong Jiang Wei/Guan Suo thì đi theo đường nhỏ thành cao giết Guan Suo/Jiang Wei là có weapon – lưu ý: làm nhanh lẹ)

What-If:

Màn 9b:Attack on Cheng Du – Star1: giết hết tướng trước khi giết Liu Shan => ảnh hưởng: mở màn 9c Expedition Against Traitors – 5_Stars weapons: Xiahou Ba – giết Guan Suo và Guan YinPing trước khi 2 đứa kịp đến main camp của phe mình (phải tự tay mình giết Jiang Wei lần 1 thành 2 đứa mới xuất hiện)

Màn 9c: Expedition Against Traitors – Star: thắng trận => ảnh hưởng: Zhong Hui làm allied trong các màn 11b – 5_Stars weapons: Zhang ChunHua – giết Zhong Chan và Zhong Yao trong 5p

Màn 10b: Battle of Jian Ye – Star không có – 5_Stars weapons: Wang YuanJi – giết Sun Xiu trong vòng 8p từ khi cổng thành Jian Ye mở

Màn 11b: Defense of Cheng Du – Star không có – 5_Stars weapons: Wen Yang – giết Meng Huo không cần dùng hỏa công (không cần làm theo kế hoạch của màn)

Màn 12b: Decisive Battle of Chi Bi – Star không có – 5_Stars weapons: Jia Chong – chiếm Balista (máy bắn tên đầu rồng – liên hoàn nỏ) trước khi nó giết bất kỳ tướng nào phe mình (sẽ có thông báo nói Jia Chong – người chơi, đi chiếm cái Balista)

Phe Wei:

Màn 1: Escape from Luo Yang – Star1: giết Lu Bu (nên dùng Xiahou Yuan) – 5_Stars weapons: Xiahou Yuan – cả 3 officers (Cao Cao, Xiahou Dun và Xiahou Yuan) thoát đến khu vực có 4 máy ballista trước khi Lu Bu phá cửa 1

Màn 2: Battle of Hu Lao Gate – Star không có – 5_Stars weapons: Li Dian – đến cổng Hu Lao mà không có officer nào phe mình chết (không cần giết Lu Bu)

Màn 3: Battle of Yan Province – Star không có – 5_Stars weapons: Yue Jin – giết Xu Zhu và chạy qua cầu ngay sau khi giết Xu Zhu trong 1p (tính từ thời điểm giết Xu Zhu)

Màn 4: Battle of Xu Province – Star1: giết Đào Khiêm không cho hắn tẩu thoát => ảnh hưởng: mở màn 4*: Battle of Pu Yang – Star không có – 5_Stars weapons: Cao Ren – chiếm căn cứ 4 xe bắn đá bằng cách giết officer đi sau 4 xe khi mở cổng và giết Zhao Yun + Zhang Fei khi 2 officer này bắt đầu đánh xuống

See also  Tin Tức

Màn 5: The Rescue of Emperor Xian – Star không có – 5_Stars weapons: Xu Huang – giết tất cả officer mở cổng và để xe ngựa đi qua trong vòng 4p

Màn 6: Battle of Wan Castle – Star1: Cứu 2 officer bị kẹt sau ở trong thành sau khi Dian Wei/Cao Cao đi qua khu vực hồ nước độc – Star2: Không cứu 2 officer bị kẹt sau ở trong thành sau khi Dian Wei/Cao Cao đi qua khu vực hồ nước độc => ảnh hưởng: nếu cứu thì đi thẳng đến Battle of Guan Du/ nếu không cứu thì mở Battle of Xia Pi – 5_Stars weapons: Dian Wei – thoát khỏi Wan Castle trong 8p (có thể cứu hoặc không cứu 2 officer của Star)

Màn 6*: Battle of Xia Pi – Star không có – 5_Stars weapons: Jia Xu – giết Chen Gong mà không có officer phe mình chết

màn 7: Battle of Guan Du – Star không có – 5_Stars weapons: Cao Pi – thực hiện việc đốt kho lương thành công mà không có officer phe mình nào chết

Màn 8: Battle of White Wolf Mountain – Star1: Cứu Guo Jia – Star2: Không cứu Guo Jia => ảnh hưởng: ảnh hưởng Battle of Chi Bi (mở What-If), Star1 mở Guo Jia ở Battle of Xin Ye, Star2 mở cutscene Guo Jia chết

Màn 9: Battle of Xin Ye – Star1: Cứu Cao Ren sau khi giết Xu Shu => ảnh hưởng: ảnh hưởng Battle of Chi Bi (mở What-If) – 5_Stars Weapons: Guo Jia – giết Xu Shu trong 8p

Màn 10: Battle of Chi Bi – Star1: mở hết các star còn lại – 5_Stars weapons: Xu Zhu – (History) giết Gan Ning trong 7p

History:

Màn 11: Battle of Tong Gate – Star không có – 5_Stars weapons: Wang Yi – mở cổng thành cuối cùng trong 12p (vừa vào giết officer và chiếm garrison đầu tiên -> đánh chém bình thường, khi Cao Cao và Jia Xu bắt đầu đi lên tướng Han Sui phe Ma Chao -> giết ai cản đường -> Ma Dai xuất hiện khi vừa đến, giết -> khi có 2 ô vuông xanh nhiệm vụ thì chạy xuống ô thứ 2 ở dưới, chém giết thoải mái nhưng phải nhanh -> đủ số lính thì Pang De đi xuống garrison mình vừa đi qua (nếu Pang De nói chuyện với Han Sui thì phải chơi lại từ đầu) -> men theo đường garrison của Han Sui giết và phá 2 máy balista -> chạy về main camp, có cutscene về Ma Chao, giết, xong đi ra cổng 1 chờ phá cửa bằng xe phá thành -> thành 1 mở đi men theo con đường nhỏ bên trái, chiếm garrison và phá 2 balista tiếp theo, nhảy xuống chiếm garrison ở giữa -> xe mở cổng 2 xong thì chạy lại theo garrison vừa chiềm ở cầu thang trên đi ra chỗ 4 máy bắn đá, giết tướng và chiếm máy bắn đá -> dùng 1 trong 4 máy chỉ cần bắn nát cổng 3 không cần bắn nát 2 balista)

Màn 12: Battle of He Fei – Star không có – 5_Stars weapons: Zhang Liao – giết Lu Meng và Zhou Tai trong 12p (vừa vào giết tướng trước thành và phá 3 cái xe phá cổng -> chạy ra garrison góc trái trên chiếm đi xuống chiếm thêm 1 garrison nữa -> nhảy xuống giết officer ngay điểm nhảy, chạy vào garrison vừa mở -> cutscene Ling Tong và Gan Ning, giết cả 2 -> giết xong chạy đua ra điểm nhiệm vụ ở trên main camp của Sun Quan, chiếm garrison ngay ô nhiệm vụ, có thang xuất hiện thì leo lên thang -> đi theo đường thang chiếm garrison bằng cách giết 1 officer phụ và Taishi Ci, lúc này có Lu Meng dí theo mình, giết -> chạy ra cầu, phá theo nhiệm vụ -> bất đầu từ đây (phá cầu rồi) thì t/gian ở khoảng 51p/50p ráng đua chiếm 3 garrison nhiệm vụ theo thứ tự ngược vòng đồng hồ -> chiếm garrison cuối cùng xong thì còn từ 1p30s/50s, bật Rage lên giết Zhou Tai (Zhou Tai có buff))

Màn 13: Battle of Mt.Ding Jun – Star1: giết Huang Zhong không cho việc phục kích núi thành công => ảnh hưởng: mở Xiahou Yuan ở Battle of Fan Castle/ không giết thì mở cutscene Xiahou Yuan chết – 5_Stars weapons: Zhang He – giết Zhang Bao, Ma Dai và Zhao Yun trong 8p

Màn 14: Battle of Fan Castle – Star1: Cứu Pang De khỏi thủy công – 5_Stars weapons: Xiahou Dun – cứu 3 tướng khi vừa vào màn (cứu theo thứ tự: ô nhiệm vụ 1 -> 2 -> 3)

What-If:

Màn 11b: Invasion of Jian Ye – Star1: buộc 5 tướng hàng (nhiệm vụ màn) – 5_Stars weapons: Cai WenJi – giết Lu Meng và Lu Xun không cho 2 officer này tới main camp của mình (vào màn chiếm 2 garrison bên trái main camp của mình, xong đi làm theo nhiệm vụ màn -> tới khi 2 officer này xuất hiện thì đua về giết là xong, 2 officer này sẽ bị cản chậm lại do phải chiếm 2 garrison mình chiếm từ lúc đầu)

Màn 12b: Defense of Xu Chang – Star không có – 5_Stars weapons: Zhen Ji – gặp lại Zuo Ci lần 2 sau khi gặp lần 1 trong 8p (tính từ thời gian có cutscene của Zuo Ci)

Màn 13b: Chase at NanJun – Star không có – 5_Stars weapons: Pang De – giết Zhao Yun, Zhang Fei, Guan Yu trong 8p (vào màn giết Zhao Yun xong giết nhanh tất cả ra đến chỗ Zhang Fei (có thể bỏ qua các officer phụ không cần giết) -> giết Zhang Fei -> bắt đầu chạy đua theo cổng thành của Zhang Fei – đua không cần giết tướng, không cần làm nhiệm vụ của màn, đi tới garrison bị đóng thì giết mở cổng, xong đi thẳng, bỏ qua các máy balista -> giết tướng mở thành 1, giết tướng mở thành 2, giết tướng mở thành 3 – giết Guan Yu bằng Rage (có thể không cần Rage)

Màn 14b: Battle of Bai Di Castle – Star không có – 5_Stars weapons: Cao Cao – mở cổng thành 1 của Bai Di Castle trong 14p

Phe Wu:

Màn 1: Assault of Liu Biao – Star1: giết tướng giữ cổng (có 3 tướng thì chỉ cẩn giết tướng ở cổng mà char mình chọn đi) – Star2: chiếm 3 garrison sau khi làm Star1/ Star3: giết Lu Gong không cho hắn tẩu thoát =>ảnh hưởng: mở màn 1*, Sun Jian sẽ chọn được ở màn 1* và màn 2/ không làm Star sẽ có cutscene Sun Jian Chết – 5_Stars weapons: Sun ShangXiang – giết Lu Gong trước khi hắn tẩu thoát trong 2p (tính từ thời điểm Lu Gong phát biểu về việc chạy)

Màn 1*: Battle of Liang Province – Star không có – 5_Stars weapons: Sun Quan – giết Ma Chao, Ma Dai và Han Sui mà không có officer nào phe mình chết

Màn 2: Conquest of Wu – Star không có – 5_Stars weapons: Sun Ce – giết Taishi Ci 2 lần trong 5p (tính từ khi bắt đầu màn) (vừa vào chiếm garrison nhiệm vụ ở giữa, xong đua ra garrison theo con đường nước -> chiếm -> Taishi Ci xuất hiện, đua về giết -> cổng thành đầu mở, chạy theo giết 2 tướng trong thành, mở cổng, chạy ra rừng, Taishi Ci xuất hiện -> giết)

màn 3: Battle of Xu Chang – Star1: sau khi thoát khỏi rừng, giết Gan Ji -> Xiahou Dun -> Xiahou Yuan -> Cao Ren => ảnh hưởng: mở màn 3* – 5_Stars không có

màn 3*: Battle Against Gan Ji – Star1: phá hủy cột phép của Yu Ji (thành góc trái trên map) – 5_Stars weapons: Da Qiao – giết Yu Ji 2 lần trong 8p

Màn 4: Battle of Chi Bi – Star không có – 5_Stars weapons: Huang Gai – giết hết 8 officer không cho vào main camp

See also  Lộ bằng chứng cô út Ánh Dương trong "Về nhà đi con" lạc vào MV "Hãy trao cho anh" của Sơn Tùng M-TP?

Màn 5: Battle of NanJung – Star1: cứu Gan Ning và giết Li Dian theo kế hoạch dụ địch của Zhou Yu và Lu Su, xong chạy đánh ra phong hỏa đài -> chiếm phong hỏa đài -> ra garrison tiếp theo dụ Zhang He và Xiahou Yuan vào giết (phải dụ cả 2 vào garrison mình đang đứng) => ảnh hưởng: làm theo Star1 -> mở Zhou Yu ở màn 6/ không làm Star1 -> mở cutscene Zhou Yu chết – 5_Stars weapons: Zhou Yu – cứu Gan Ning trong 5p (tính từ khi bắt đầu trận)

Màn 6: Battle of JingZhou – Star1: làm theo nhiệm vụ của Lu Su (khuyến cáo chọn Lu Su) – 5_Stars không có

Màn 7: Battle of He Fei – Star1: mở hết các star trước => ảnh hưởng: mở What-If – 5_Stars weapons: Gan Ning (What-If) – giết Li Dian và Yue Jin trước khi xe phá thành bị phá

History:

Màn 8: Battle of Ru Xu Kou – Star không có – 5_Stars weapons: Ling Tong – chiếm tất cả các garrison nhiệm vụ của màn (sau khi có lệnh của Lu Meng kêu làm)

Màn 9: Battle of Fan Castle – Star1: giết Guan YinPing xong rồi giết Guan Yu (sau khi giết YinPing thì bắt buộc chỉ giết được Guan Yu, không được giết tướng khác – phải chọn Lu Xun hoặc Lian Shi) – 5_Stars weapons: Lu Meng – giết Guan Yu trong 3p (tính từ khi bắt đầu màn)

Màn 10: Battle of Yi Ling – Star1: không được để Gan Ning chết (đi theo Gan Ning suốt màn cho tới khi giết được tướng mai phục Gan Ning là Shamakoke) => ảnh hưởng: mở màn 10* – 5_Stars weapons: Lu Xun – giết Liu Bei (lần 1) trong 5p (từ khi Lu Xun ra lệnh tìm Liu Bei)

Màn 10*: Battle of JiangLing – Star không có – 5_Stars weapons: Ding Feng – đột kích thành công và giết Sima Yi trong 9p

Màn 11: Battle of Shi Ting – Star không có – 5_Stars weapons: Zhou Tai – giết Sima Shi và Sima Zhao trong 2p30s sau khi thực hiện hỏa công thành công (vừa vào, chiếm 2 garrison bên trái, hỗ trợ Lu Xun -> chừng nào có lệnh tấn công về thành phía nam thì mới đi làm, làm trước sẽ khiến Zhou Fang bị phát hiện là nội ứng => không thành công lấy weapon -> sau khi chiếm thành phía nam, chờ NGAY TRƯỚC CẦU để Cao Xiu bị mắc bẫy, qua cầu làm hỏng kế hoạch -> lúc Zhou Fang bắt đầu phản Wei thì bắt đầu đếm 2p30s -> đua giết Cao Xiu (chỉ cần giết Cao Xiu) -> quân chủ lực của Wei đến -> Sima Shi đánh xuống, giết -> đua lên Sima Yi giết Sima Zhao)

Màn 12: Battle of He Fei Castle – Star không có – 5_Stars weapons: Lian Shi – giết Man Chong trước khi hắn đến main camp của mình

What-If:

Màn 8b: Battle of Shou Chun – Star1: Ding Feng còn sống và giết Zhang Liao trước khi tập hợp với Sun Family (vào hãy đánh lên theo nhiệm vụ, giết tất cả tướng, xong Ding Feng sẽ đánh với Zhang Liao, giết rồi đua về Sun Family) – 5_Stars weapons: Taishi Ci – giết Jia Xu trước khi hắn vào main camp của Wu

Màn 9b: Battle of Jiang Xia – Star1: bảo vệ 3 điểm quân thành công => ảnh hưởng: mở màn 9c – 5_Stars weapons: Han Dang – vào trận không giết tướng nào, đua lên giết Guan Yu và Zhang Fei, xong có cutscene thì Wang Yi xuất hiện, giết -> đua ra garrison thứ 2 từ dưới đếm lên bên phải giết Xu Huang -> đua lên điểm giữa nhảy xuống giết Xiahou Dun và Xu Zhu không cho 2 người leo lên thang (1 Rage là xong)

Màn 9c: Battle of XinYe – Star không có – 5_Stars weapons: Xiao Qiao – cứu gấu trúc thành công

Màn 10b: Battle of Ru Nan – Star không có – 5_Stars weapons: Lu Su – giết Zhang ChunHua và Wang YuanJi trong 8p (tính từ khi bắt đầu màn) (vào màn, đi thẳng giết, mở được cổng đầu tiên thì gặp quạt gió của Guo Huai – cố gắng giết Guo Huai càng nhanh càng tốt -> mở cổng, giết 1 tướng phụ, đến khu vực của Deng Ai có xe bắn lửa – giết, tới khi Xiao Qiao nói thấy 1 xe bắn lửa có thể dùng thì chạy lại đi vào xe, xong đi ra giết tiếp, khoảng phút 54 Deng Ai sẽ lệnh mở cổng, lúc này thì bên Lu Meng và Lu Xun cũng đánh tới cổng ChunHua và YuanJi, giết Deng Ai xong đua giết 1 tướng phụ kế tiếp rồi vào bật Rage giết 2 officer là xong)

Màn 11b: Invasion of Xu Chang – Star không có – 5_Stars weapons: Sun Jian – thực hiện việc đánh úp bằng đường sau của main camp Wei thành công (vừa vào đua ra đường rìa phải giết lên tới hồ nước đầy, hạ cơ quan -> nước rút -> vào giết Li Dian và Yue Jin xong sẽ mở thành và đốt main camp Wei là thành công)

Phe Others:

*Lưu ý: phe Others sẽ tự unlock char sau khi hoàn thành 4 Story của Wei, Wu, Shu và Jin

Màn 1: Assembling of The Yellow Turban (Zhang Jiao’s Forces) – Star không có – 5_Stars weapons: Zhang Jiao – giết Huangfu Shong mà không có tướng nào phe mình chết

Màn 2: Battle of Hu Lao Gate (Dong Zhuo’s Forces) – Star không có – 5_Stars weapons: giết Yuan Shao trong 7p sau khi đốt Luo Yang mà không có tướng nào phe mình chết

Màn 3: The Assasination of Dong Zhuo – Star không có – 5_Stars weapons: Diao Chan – giết Zhang Liao trong 8p (vào trận đua giết tất cả tướng tới chỗ Lu Bu -> Lu Bu mở cổng vào gặp, ra giết tướng còn lại chung quanh nếu giết chưa xong -> theo Lu Bu đi theo đường mình đi ra ban đầu (ngược lại) -> tới cổng 1 lúc đầu, mình ở giữa sẽ bị 2 tướng chặn khóa cửa, giết lẹ -> vào tiếp cổng 2 cũng tương tự, giết, tới sân trước cổng vào điện giết all để mở cửa, cửa vừa mở có Zhang Liao -> giết)

Màn 4: Battle of Xia Pi (Lu Bu’s Forces) – Star không có – 5_Stars weapons: Lu Bu – cứu 3 tướng vừa vào màn đã kêu cứu (3 điếm: bên trái thành, ở giữa, bên phải thành – yêu cầu: giết lẹ)

Màn 5: Battle of Guan Du (Yuan Shao’s Forces) – Star không có – 5_Stars weapons: Yuan Shao – không cho Zhang He và Zhen Ji làm phản và không có Liu Bei và Zhang Fei gặp Guan Yu (giết Guan Yu, giết các tướng liên quan đến hỏa công ngăn Zhang He phản, giết Cao Pi để Zhen Ji không phản)

Màn 6: Rescue at NanZhong (Namman’s Forces) – Star không có – 5_Stars weapons: Zhu Rong – cứu các tướng bị quân Shu vây đánh – sau cùng là chạy vào cứu Meng Huo (Meng Huo sẽ xuất hiện sau khi cứu các tướng bị vây hết)

Màn 7: Phantom of Xu Chang (Zuo Ci’s Forces) – Star không có – 5_Stars weapons: Zuo Ci – lập 3 tế đàn để cầu hồn Dong Zhuo, Lu Bu và Yuan Shao thành công – giết Sima Yi trước khi 3 tướng hồn bị hạ

Màn 8: Bai Di castle’s Rescue (Namman’s Forces) – Star không có – 5_Stars weapons: Meng Huo – giết Chen Jiao, Chen Wei, Cao Zhang và Wang Shuang bằng máy balista (không được tự tay giết, phải dùng Meng Huo sử dụng máy balista giết mới có weapon)

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort