Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST)

Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST)
Hướng dẫn đặt lệnh điều kiện – Lệnh dừng (ST)

Lệnh này cho phép khách hàng đặt bán chứng khoán tại một mức giá xác định trong tương lai.

Các bước thực hiện:

Bước 1: Vào menu “Lệnh Điều Kiện” → “Lệnh Dừng (ST)” hoặc tổ hợp phím Ctrl +E

Bước 2: Nhập vào các thông tin:

 • Mã CK
 • Khối lượng
 • Giá mua trung bình: Giá trung bình lấy từ danh mục tài sản (Portfolio) khách hàng và giá này khách hàng được phép sửa. Khi khách hàng sửa giá này, hệ thống sẽ tự động tính toán lại các mức giá tuyệt đối và mức giá phần trăm.
 • Chọn mức chốt lãi hoặc cắt lỗ
  • Chốt lãi: Là mức giá sẽ bán cổ phiếu được khách hàng thiết lập cao hơn giá trung bình1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó, đảm bảo được một khoản giá trị lãi mà khách hàng kỳ vọng.
  • Cắt lỗ: Là mức giá sẽ bán cổ phiếu được khách hàng thiết lập thấp hơn giá trung bình1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó, là phần giá trị thua lỗ mà KH xác định trước.
  • Khi nhà đầu tư nhập giá trị %, hệ thống tự tính giá bán tương ứng và ngược lại.
 • Kích hoạt nếu giá thị trường >=: Là Giá mua TB + Giá trị/Phần trăm chênh lệch so với giá TB.
 • Cắt lỗ: Là mức giá sẽ bán cổ phiếu được khách hàng thiết lập thấp hơn giá trung bình 1 khoảng giá trị tuyệt đối hoặc phần trăm nào đó, là phần giá trị thua lỗ mà KH xác định trước.
 • Kích hoạt nếu giá thị trường <=: Là Giá mua TB – Giá trị/ Phần trăm chênh lệch so với giá TB.
 • Giá đặt lệnh – Giá trị chênh lệch so với giá TB: Là khoảng chênh lệch so với giá TB
 • Giá đặt lệnh – Phần trăm chênh lệch so với giá TB: Là phần trăm chênh lệch so với giá TB.
 • Giá đặt: Là giá sau khi đã làm tròn theo bước giá của từng sàn.
 • Hiệu lực của lệnh: Lệnh sẽ có hiệu lực ngay sau khi đặt và có thể có hiệu lực trong nhiều ngày tùy thuộc vào ngày đặt lệnh và khoảng thời gian cho phép đặt lệnh của hệ thống.
 • Hình thức khớp lệnh: Khớp đủ khối lượng đã đặt (GTC – Good Til Cancel): Hết giờ giao dịch, nếu lệnh điều kiện khớp một phần (“Khớp 1 phần/Chờ khớp đủ”), trong các ngày giao dịch tiếp theo, hệ thống sẽ tự động đặt lệnh cho số lượng còn lại cho đến hết ngày hiệu lực cuối cùng. (không thay đổi giá đặt lệnh).
See also  Patrick Mahomes' wife strips down to bikini and lingerie for SI Swimsuit Issue

Bấm “Đặt lệnh”

Bước 3: Hiển thị form xác nhận lệnh → Nhập mã PIN → Bấm “Xác nhận”.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort