Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu

Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu
Các quan điểm và phương pháp nghiên cứu

16việc nghiên cứu sự chuyển dịch CCKT nông nghiệp được đặt trong mối quan hệ vớinhững vấn đề lớn hơn của chuyển dịch CCKT của tỉnh.4.1.3. Quan điểm tổng hợp – lãnh thổTính tổng hợp được xem là tiêu chuẩn hàng đầu trong đánh giá giá trị khoa họccủa các công trình nghiên cứu về các địa tổng thể. Trong nghiên cứu địa lý, đây làquan điểm quan trọng và được hiểu như sau:- Tổng hợp là nghiên cứu đồng bộ, toàn diện các hợp phần của thể tổng hợpđịa lý trong mối quan hệ tương tác lẫn nhau giữa chúng để tạo ra sự phân dị lãnhthổ.- Tổng hợp là sự kết hợp có quy luật, có hệ thống trên cơ sở phân tích đồngbộ và toàn diện các hợp phần của các địa tổng thể, đồng thời phát hiện và xác địnhnhững đặc điểm đặc thù của các địa tổng thể.Với quan điểm tổng hợp, luận văn phân tích đồng bộ các yếu tố tự nhiên vàKT – XH trong mối quan hệ lẫn nhau, tác động đồng thời đến sự chuyển dịchCCKT nông nghiệp ở địa phương. Việc vận dụng kinh nghiệm thực hiện chuyểndịch CCKT nông nghiệp của các nước và các vùng khác vào thực tiễn địa phươngcần có sự nghiên cứu, phân tích và lựa chọn phù hợp. Không thể vận dụng máy móckinh nghiệm của một lãnh thổ này vào một lãnh thổ khác là một trong nhữngnguyên tắc nghiêm ngặt trong nghiên cứu địa lý KT – XH.4.1.4. Quan điểm phát triển bền vữngQuan điểm phát triển bền vững hiện nay đang là một quan điểm bao trùmtrong phát triển KT – XH. Vận dụng quan điểm này để tác giả luận văn đề xuất cácgiải pháp chủ yếu thúc đẩy chuyển dịch CCKT nông nghiệp nhằm đạt được hiệuquả cao, bền vững cả về kinh tế, xã hội và môi trường, nâng cao chất lượng cuộcsống của nhân dân.4.2. Phương pháp nghiên cứu4.2.1. Phương pháp thu thập và xử lý tài liệuTrong quá trình nghiên cứu, tác giả thu thập, phân tích và xử lý các tài liệu mộtcách có chọn lọc, đảm bảo được sự đồng bộ, đáng tin cậy. Một số kết quả phân tích,17tổng hợp được kế thừa và sử dụng làm nguồn thông tin đầu vào để xử lý và phântích.4.2.2. Phương pháp thống kêDữ liệu thống kê về các điều kiện tự nhiên và KT – XH của địa bàn nghiên cứucũng như kế thừa các kết quả nghiên cứu, là những thông tin cơ sở quan trọng choviệc thực hiện đề tài. Tác giả luận văn sử dụng phần mềm Microsoft Excel để tổnghợp, xử lí tài liệu, dữ liệu chính thức để thực hiện đề tài.4.2.3. Phương pháp bản đồSử dụng bản đồ trong việc phân tích, đánh giá hiện trạng, quy hoạch SXNN từđó đề xuất một số giải pháp nhằm khai thác tối đa tiềm năng sinh thái của địa bànnghiên cứu cũng như thúc đẩy nhanh quá trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp.Kết quả nghiên cứu được thể hiện trên hệ thống các bản đồ đã đưa vào luậnvăn. Một số bản đồ được xây dựng và biên tập trên phần mềm Mapinfo.4.2.4. Phương pháp chuyên giaNội dung nghiên cứu có liên quan đến nhiều chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinhtế và nông nghiệp (kinh tế, trồng trọt, chăn nuôi, quản lý đất đai, quy hoạch nôngnghiệp…). Trong quá trình nghiên cứu, tác giả luận văn đã trao đổi và xin ý kiếncủa các nhà khoa học và một số cán bộ quản lý của Sở nông nghiệp và phát triểnnông thôn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, Cục thống kê tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếpthu thêm phương pháp nghiên cứu, kế thừa nguồn tài liệu để giải quyết tốt hơnnhiệm vụ của đề tài.4.2.5. Phương pháp thực địaTrong quá trình nghiên cứu, tác giả đã đi thực địa để thu thập tài liệu, quan sátvà kiểm chứng ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên và KT – XH đến sự chuyểndịch CCKT nông nghiệp theo lãnh thổ, chuyển dịch CCCTVN trên địa bàn nghiêncứu.185. LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI5.1. Tình hình nghiên cứu trên thế giớiTừ đầu thập niên 70 của thế kỷ XX, vấn đề chuyển dịch CCKT đã trở thànhđối tượng nghiên cứu của các nhà kinh tế học và cũng được các nhà lãnh đạo, quảnlý của các nước đặc biệt quan tâm. Trong những năm gần đây, nhằm khắc phục tìnhtrạng suy thoái kinh tế, nhiều công trình nghiên cứu về CCKT đã được thực hiện,đáng chú ý là nghiên cứu của tác giả Mitsuaki Okabe (1995): “The Structural of theJapanese Economy”; Oliver Fabel (1996): “European Economies in Transition”;Mark W.Rosegrant và Peter B.R.Hazell (2000): “Transforming the Rural AsianEconomic: The Unfinished Revolution” [41, tr.3]. Nhìn chung, các công trình chủyếu đi sâu nghiên cứu về mối tương tác giữa các cuộc cách mạng khoa học và côngnghệ, xu hướng toàn cầu hóa, sự biến đổi cơ sở vật chất – kĩ thuật và môi trường,vấn đề đói nghèo đối với những thay đổi CCKT của các nền kinh tế khác nhau.Trong lĩnh vực chuyển dịch CCKT nông nghiệp, các nghiên cứu như: “Chuyểndịch cơ cấu – cẩm nang phát triển kinh tế” [48] của Chenery (1988), “Nông nghiệpvà chuyển dịch cơ cấu: chiến lược kinh tế ở các quốc gia đang phát triển” [49] củaJohnston B. F. Kilby (1975) hay “Nghiên cứu so sánh về cơ cấu kinh tế và tăngtrưởng kinh tế” [50] của Kuznets (1959)… Các nghiên cứu đó đã cung cấp những líluận nền tảng về CCKT và chuyển dịch CCKT nói chung cũng như trong nôngnghiệp nói riêng, đặc biệt đã chỉ ra mối quan hệ giữa chiến lược phát triển nôngnghiệp, chuyển dịch CCKT nông nghiệp và sự phát triển nông nghiệp bền vững.Ngoài ra còn có bài viết của tác giả Nhung Điện Tân (2003): “Điều chỉnh cơ cấunông nghiệp Trung Quốc và hướng đi trong tương lai của việc trao đổi lương thực”[32], với nội dung sâu sắc và có tính thời sự cao về hướng chuyển dịch CCKT nôngnghiệp của Trung Quốc trước bối cảnh gia nhập WTO và nền nông nghiệp toàn cầuhóa.Tuy nhiên, còn khá ít những nghiên cứu chuyên sâu dưới góc độ địa lý KT XH. Trong khi sự biểu hiện về khía cạnh chuyển dịch cơ cấu lãnh thổ trong nôngnghiệp là rất quan trọng và dễ nhận thấy.195.2. Tình hình nghiên cứu ở Việt NamTrước Đổi mới (1986), có khá nhiều công trình nghiên cứu về CCKT ViệtNam được công bố và xuất bản, nhưng hầu hết chỉ tập trung nghiên cứu mối quanhệ giữa công nghiệp và nông nghiệp. Những nghiên cứu về CCKT nông nghiệp cònrất ít và hướng nghiên cứu chưa được định hình rõ ràng. Trong số các nghiên cứu vềlĩnh vực này, đáng quan tâm nhất là công trình “Về cơ cấu nông nghiệp – nông thônViệt Nam” của Bùi Huy Đáp (1983) [8] trong đó chủ yếu phân tích cơ cấu SXNN.Trong những năm Đổi mới có nhiều công trình nghiên cứu chuyên sâu về cơcấu và chuyển dịch CCKT nông nghiệp ở nước ta. Có thể kể đến một số công trìnhnhư: “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp vùng nông thôn ngoại thành thànhphố Hồ Chí Minh” – Trương Thị Minh Sâm (2001) [22], “Chuyển dịch cơ cấu và xuhướng phát triển của kinh tế nông nghiệp Việt Nam theo hướng công nghiệp hóa hiện đại hóa từ thế kỷ XX đến thế kỷ XXI trong thời đại kinh tế tri thức” – NguyễnQuốc Sử (2001) [26]…Ngoài ra, còn có khá nhiều luận án Tiến sĩ, Thạc sĩ, tổng luận phân tích, khảoluận, bài viết tại các hội thảo khoa học có liên quan đến các khía cạnh khác nhaucủa vấn đề chuyển dịch CCKT nông nghiệp và nhìn chung các nghiên cứu này tậptrung phản ánh những nội dung chủ yếu sau:- Làm rõ những vấn đề lý luận về CCKT nông nghiệp: tính tất yếu, khách quancủa chuyển dịch CCKT nông nghiệp theo hướng CNH, HĐH; vai trò và nội dungcủa chuyển dịch CCKT nông nghiệp trong quá trình chuyển từ nền kinh tế tự cấp, tựtúc, sản xuất nhỏ sang nền nông nghiệp hàng hóa sản xuất lớn.- Trình bày về các nhân tố chủ quan và khách quan tác động trực tiếp và giántiếp đến quá trình chuyển dịch CCKT nông nghiệp, trong đó đặc biệt nhấn mạnhđến vai trò và xu hướng tác động của khoa học và công nghệ cũng như của quá trìnhtoàn cầu hóa và khu vực hóa.- Đánh giá kết quả chuyển dịch CCKT nông nghiệp ở nước ta và kinh nghiệmcủa một số nước trên thế giới, từ đó rút ra những vấn đề mang tính quy luật, nhữngnội dung có liên quan đến chuyển dịch CCKT nông nghiệp tại thời điểm nghiên

See also  Thuy Duong Resort

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort