Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05/7/2016

Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05/7/2016
Một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05/7/2016

Bình quân giá thành phẩm xăng dầu thế giới trong 15 ngày trước ngày 05 tháng 7 năm 2016 là 55,756 USD/thùng xăng RON 92; 57,986 USD/thùng dầu diesel 0.05S; 58,008 USD/thùng dầu hỏa; 248,415 USD/tấn dầu mazut 180CST 3.5S (Chi tiết tại bảng thống kê giá thành phẩm xăng dầu thế giới 15 ngày gần đây).

Thực hiện quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC; với mục đích điều hành giá xăng dầu theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, nhằm giảm chi phí đầu vào của doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh, hỗ trợ đời sống sinh hoạt của người dân, Liên Bộ Công Thương – Tài chính quyết định:

1. Thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu

Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Công văn số 9153/BTC-QLG ngày 04 tháng 7 năm 2016, thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở các mặt hàng xăng dầu tại các kỳ tính giá Quý III năm 2016 như sau:

– Mặt hàng xăng: 15,74% (mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng xăng tại Quý II năm 2016 theo Công văn số 4536/BTC-QLG ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính là 18,35%);

– Mặt hàng dầu diesel: 1,84% (mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng dầu diesel tại Quý II năm 2016 theo Công văn số 4536/BTC-QLG ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính là 2,32%);

See also  7-Round 2024 NFL Mock Draft: J.J. McCarthy Successor to Stafford, Rome Odunze Bolsters Jets

– Mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut: 0% (mức thuế nhập khẩu bình quân gia quyền áp dụng trong công thức tính giá cơ sở mặt hàng dầu hỏa và dầu mazut tại Quý II năm 2016 theo Công văn số 4536/BTC-QLG ngày 05 tháng 4 năm 2016 của Bộ Tài chính là 0%);

2. Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

2.1. Giữ nguyên mức trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như hiện hành.

2.2. Chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu như sau:

– Xăng khoáng: 426 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 639 đồng/lít);

– Xăng E5: 467 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 672 đồng/lít);

– Dầu diesel: 472 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 595 đồng/lít);

– Dầu hỏa: 669 đồng/lít (kỳ trước chi sử dụng 764 đồng/lít);

– Dầu mazut các loại: 151 đồng/kg (kỳ trước chi sử dụng 151 đồng/kg).

3. Sau khi thực hiện trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu như mục 1 nêu trên, giá các mặt hàng xăng dầu điều chỉnh như sau:

– Xăng RON 92: giảm 200 đồng/lít;

– Xăng E5: giảm 200 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: giữ ổn định giá;

– Dầu hỏa: giữ ổn định giá;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: tăng 260 đồng/kg.

See also  Thông tin điều hành giá xăng dầu ngày 11/7/2023

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn:

– Xăng RON 92: không cao hơn 15.968 đồng/lít;

– Xăng E5: không cao hơn 15.447 đồng/lít;

– Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 12.298 đồng/lít;

– Dầu hỏa: không cao hơn 10.667 đồng/lít;

– Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 9.001 đồng/kg.

4. Thời gian thực hiện

– Trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu: Áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2016.

– Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quy định nhưng không muộn hơn 15 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2016 đối với các mặt hàng xăng; không sớm hơn 15 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2016 đối với các mặt hàng dầu.

– Kể từ 15 giờ 00 ngày 05 tháng 7 năm 2016, là thời điểm Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ công bố cho đến trước ngày Liên Bộ Công Thương – Tài chính công bố giá cơ sở kỳ kế tiếp, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu quyết định phù hợp với các quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP, Thông tư Liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC.

Chi tiết văn bản điều hành xem tại đây.

See also  24 món ăn đường phố Hàn Quốc khi đặt chân đến Seoul

Chi tiết một số thông tin về việc điều hành giá xăng dầu ngày 05/7/2016 xem tại đây.

Comments are closed.
Ky Phu,Nho Quan,Ninh Binh, Viet Nam Country
+84.229 6333 111

BOOKING TEE TIME

[formidable id=8 title=true description=true]
Trang An Golf and Resort